Gå til innhold

Nytt regelverk for landanlegg på plass før sommeren

Illustrasjon av landbasert anlegg. Foto: Akvagroup.
Illustrasjon av landbasert anlegg. Foto: Akvagroup.

Kyst.no hadde tidligere en sak om at de vederlagsfrie løyvene for produksjon av laks på land lot vente på seg, da departementet ikke kom med en konkret tilbakemelding på når de ville foreligge. Nå opplyser de at regelverket er på plass i god tid før sommeren.

Nærings- og fiskeridepartementet sendte i slutten av fjoråret ut et høringsforslag som åpner for løpende og vederlagsfri tildeling av tillatelser til landbasert oppdrett.

Fredrikstad Seafoods som bygger landanlegg i Fredrikstad og skal produsere matfisk på en FoU-konsesjon, har tidligere uttrykt at de ønsker en ny vederlagsfri konsesjon.

Les også: Fredrikstad Seafoods har enda ikke startet byggingen

- Vi tar sikte på er å søke de nye vederlagsfrie konsesjonene for landbasert som skal lanseres av myndighetene over nyttår og da gå over på en slik konsesjon, uttalte Erik Heim, administrerende direktør i Fredrikstad Seafoods til kyst.no.

Les også: Vederlagsfrie løyver lar vente på seg

Høringsfristen på departementets forslag gikk ut 22 januar, og de har opplyst til kyst.no at de jobbet med å få på plass nytt regelverk «så raskt som hensiktsmessig mulig». Nå presiserer de hva de mener med dette.

- Det er klart i god tid før sommeren, får jeg opplyst fra de som nå arbeider med å få på plass et regelverket, sier Halvard Wensel fra Kommunikasjonsseksjonen ved Nærings- og fiskeridepartementet til kyst.no.

Har du en sak du
vil tipse oss om?