Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto av blåskjelldyrking. Bildet er imidlertid fra Lysefjorden i Rogaland.
Illustrasjonsfoto av blåskjelldyrking. Bildet er imidlertid fra Lysefjorden i Rogaland.

Selskapet Listerskjell AS som er under etablering, vil starte blåskjelloppdrett i Fedafjorden i Kvinesdal kommune etter vellykket forsøksprosjekt.

Annonse

I søknaden til kommunen søker Listerskjell AS, om å etablere blåskjelloppdrett.

Trond Rafoss som har jobbet i flere akvakulturprosjekter tidligere, er også med på prosjektet.

- Det var noen kjenninger i Fedafjorden som ønsket å komme igang med dette, og jeg ble invitert med, opplyser Rafoss til Kyst.no.

Han forteller videre at Fedafjorden nylig har blitt friskmeldt av Mattilsynet, etter at fjorden over lengre tid var forurenset av industri. At den nå er friskmeldt er noe av hovedgrunnen til at de ønsker blåskjelloppdrett her.

- Vi har søkt i et område hvor det tidligere var blåskjell\oppdrett som måtte legge ned på grunn av forurensning, forklarer han. 

200 tonn årlig

Søknaden kommer også som et resultat etter et prøveprosjekt for dyrking av blåskjell selskapet tidligere har gjennomført på lokaliteten Rørvikbukta i kommunen, hvor de hadde gode resultater.

-  Etter kun fem måneder kunne vi konstatere at påslaget av yngel var over all forventning. Enkelte blåskjell hadde oppnådd en størrelse på ca 25 millimeter, skriver selskapet i søknaden.

- Basert på resultatene fra prøveprosjektet ønsker vi å gå i gang med dyrking av blåskjell på et 20 dekar stort areal, skriver de.

Trenger dispensasjon fra kommuneplan

I Kvinesdal kommune sin areaplan 2015-2027, er det per nå ikke avsatt sjøareal for akvakultur. 

- Oppdrett av blåskjell representerer en miljø- og ressursvennlig matproduksjon. Blåskjell lever av planteplankton og andre partikler er i vannmassene og trenger av den grunn ikke å fôres. I området med stor tilførsel av næringssalter og påfølgende høy primærproduksjon kan oppdrett av skjell med påfølgende uttak av biomassen bedre vannkvaliteten, argumenterer selskapet.

For å få etablert anlegg trenger de derfor dispensasjon fra kommuneplanen, og det påpekes at dersom kommunen gir selskapet dispensasjon, vil de gå videre med en søknad om akvakulturtillatelse for produksjon av blåskjell i størrelsesorden 200 tonn per år. Kommunen behandler nå søknaden.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse