Gå til innhold
Annonse
Forsknings- og utviklingsdirektør i, Mowi Øyvind Oaland, og daglig leder av Marø Havbruk, Elin Tveit Sveen, er to av styremedlemmene i FHFs nye styre. Foto: CF Wesenberg/Mowi og Are Kvistad/Sjømat Norge.
Forsknings- og utviklingsdirektør i, Mowi Øyvind Oaland, og daglig leder av Marø Havbruk, Elin Tveit Sveen, er to av styremedlemmene i FHFs nye styre. Foto: CF Wesenberg/Mowi og Are Kvistad/Sjømat Norge.

Nærings- og fiskeridepartementet er FHFs generalforsamling. Departementet har i ordinær generalforsamling den 10. mai 2019 oppnevnt nytt styre i FHF. Styret oppnevnes for en periode på to år.

Annonse

Det nye styret består av:

Janne-Grethe Strand Aasnæs, Strand havfiske; styreleder
Edmund Johannes Broback, Brødrene Karlsen; nestleder
Britt Kathrine Drivenes, Austevoll Seafood; styremedlem
Øyvind Oaland, Mowi; styremedlem
Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlag; styremedlem
Elin Tveit Sveen, Marø havbruk; styremedlem
Hans Frode Kielland Asmyhr, Norges Sjømatråd; styremedlem

Frank Kristiansen, Båtsfjordbruket; 1. varamedlem
Siv Lisabeth Grurem, Pelagia; 2. varamedlem 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse