Gå til innhold
Annonse
Ambisjonene om videre vekst er fortsatt til stede forteller konsernsjef Hans Petter Eikeland i omtalen av selskapets resultater for andre kvartal. Foto: Endúr
Ambisjonene om videre vekst er fortsatt til stede forteller konsernsjef Hans Petter Eikeland i omtalen av selskapets resultater for andre kvartal. Foto: Endúr

Endúr med økt omsetning og forbedret resultat i 2. kvartal

Annonse

Endúr ASA skriver i en pressemelding at de i 2. kvartal fikk en samlet omsetning på NOK 141 millioner og et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 9,4 millioner kroner. De legger til at ordreboken ved utgangen av 2. kvartal var på NOK 818 millioner.

-Vi har på nytt levert et kvartal som viser lønnsomhet og fortsatt økning i aktiviteten i konsernet. Ambisjonene om videre vekst er fortsatt til stede, oppsummerer konsernsjef Hans Petter Eikeland.

Han peker på at styret i den videre vekstprosessen legger til grunn tiltak som ytterligere vil styrke konsernets inntjening og aktivitet.

- For Endúr ASA vil det være viktig å prioritere tiltak som kan øke selskapenes attraktivitet og konkurransekraft i de markedene der en allerede har etablerte posisjoner. Samtidig vil det være en sterk fokus på løpende justeringer av eksisterende drift for å sikre den ønskede lønnsomhetsgraden, sier Eikeland.

Konsernsjefen er ifølge meldingen i sum godt fornøyd med at konsernet i 2. kvartal kan vise til både økt omsetning og bedre resultat.

- Innenfor segmentet energi er det positive resultatet i kvartalet knyttet til engangseffekter og tilbakeførte avsetninger. De to øvrige segmentene Maritime og Aqua har i kvartalet hatt en sterk operasjonell drift med tilfredsstillende lønnsomhet, påpeker Eikeland.

Han legger til at kvartalstallene bekrefter således viktigheten av å være tilstede innenfor ulike segmenter, og viser vil at dette gir konsernet en mere robust plattform i forhold til markedssvingninger. Eikeland vurderer markedsutsiktene som positive for alle tre segmentene.

-Vi ser fremdeles et spennende vekstpotensialet innenfor alle våre tre segmenter Energy, Maritime og Aqua. Sesongbaserte svingninger vil medføre lavere omsetning i inneværende kvartal. For 2. halvår samlet så opprettholder vi ambisjonen om fortsatt lønnsom vekst for Endúr ASA, sier Eikeland.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse