Gå til innhold
Mari S. Aksnes. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Mari S. Aksnes. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Mari Sørensen Aksnes fra Fiskeridirektoratet forteller at de skal ansette flere til saksbehandlingen av utviklingskonsesjonene. - Det er en gledelig nyhet, uttalte hun under sitt foredrag på Aqkva Stord.

Mari Sørensen Aksnes fra Fiskeridirektoratet snakket om status- og videre  saksgang innen utviklingskonsesjonene på konferansen.

Sørensen fortalte blant annet at to av avslagene de har gitt  var grunnet at teknologivilkåret ikke var oppfylt, (Helixir og Blom Fiskeoppdrett), at to avslag var gitt da de ikke fulgte opp innovasjonsvilkåret (Gifas og Akvadesign) og samt at to fikk avslag grunnet mangel på dokumentasjon ( Lerow og Gigante Offshore).

Hun understreket også at for at direktoratet skal kunne behandle søknadene må de ha tilstrekkelig med dokumentasjon.

- Som regel behandler vi alle søknadene kronologisk etter hvert som det kommer inn men det kan også være unntak, opplyste hun.

Aksnes kom etter dette med nyheten om at de ansetter flere innen saksbehandlingen av søknadene.

- Vi ser for oss en høyere vedtaksfrekvens i 2017, stadfestet hun. 

Gjennom 2016 ferdigbehandlet Fiskeridirektoratet åtte søknader hvorav Nordlaks sin Havfarm og Salmars Havmerd fikk gjennomslag.

Det ligger enda 38 søknader som ikke er avklart på bordet hos direktoratet. ​Se en oversikt over alle konseptene på direktoratets side.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?