Gå til innhold
Annonse

Økt eksportverdi vil skape økte ringvirkninger

Sjømat Norge har fått utarbeidet en rapport som blant annet viser at sjømatnærigen er vekstkraftig og med store ringvirkninger. Illuatrasjonsfoto: Therese Soltveit.
Sjømat Norge har fått utarbeidet en rapport som blant annet viser at sjømatnærigen er vekstkraftig og med store ringvirkninger. Illuatrasjonsfoto: Therese Soltveit.

Økt eksportverdi vil skape økte ringvirkninger fra sjømatnæringen, påpeker Geir Ove Ystmark i en pressemelding fra Sjømat Norge

Annonse

- Norsk laks har sin sterkeste måned hittil i år, både målt i verdi og i volum. Historisk sett er det bare oktober i 2018 som var en enkeltmåned med høyere eksportverdi enn august i år, skriver de på sine nettsider.

- Mens offshore fortsetter fallet og shipping har stagnert, står havbruk igjen som den eneste viktige eksportnæringen i vekst, forklarer Sjømat Norge.

De viser til rapporten «En konkurransekraftig og kunnskapsbasert havbruksnæring»

BI-professor Torgeir Reve påpeker at sjømatnæringen er vekstkraftig og med store ringvirkninger.

- Havbruksnæringen er en av landets desidert mest vekstkraftige og lønnsomme næringer, og omtrent den eneste næringen – sammen med offshore energi og maritim – hvor Norge behersker hele verdikjeden, sier Reve.

Rekordmåned for laksen

August var en ny rekordmåned for laksen. Eksportverdien på endte 6,2 milliarder kroner etter 104 000 tonn laks eksportert.

– Det er gledelig å se den sterke etterspørselen etter norsk sjømat. Utviklingen illustrerer samtidig at den nasjonale betydning av sjømatnæringen er i sterk vekst, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Han legger til at havbruksnæringen har med de rette rammebetingelsene Norges beste framtidsutsikter til å skape arbeidsplasser langs hele kysten med høy verdiskapingsevne og kraft til å bidra til velferden.

Verdiskapningen doblet på ti år

Ystmark poengterer at ringvirkningene vil øke proporsjonalt ved økt sjømatproduksjon. En krone på merdkanten tilsvarer 3,88 kroner omsatt på land, viser tall fra SINTEF. Bare innen havbruk har antall sysselsatte økt med nesten 20 prosent fra 2016 til 2018.

I løpet av de siste ti årene har verdiskapningen fra sjømatnæringen mer enn doblet seg. Siden 2015 har det vært en økning i verdiskapingen på tilnærmet 30 milliarder, viser Sintefs verdiskapings- og ringvirkningsanalyse.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse