Gå til innhold
Annonse
Se Elias Cianis tegne og fortelle om prosjektet her.

Elia Ciani har i sitt doktorgradsarbeid i EU-prosjektet IMPRESS bidratt med økt kunnskap om dverglaksens lure måte å reprodusere seg på mens den allerede er liten parr. 

Annonse

Ciani har i sitt forskningsarbeid sett på den nevroendokrine reguleringen av kjønnsmodning hos laks. Nevroendokrin er samspillet mellom nervesystemet og de endokrine kjertlene/organene som blant annet består av hypofysen, leveren og gonadene (testikler og eggstokker).

Liten laks med lur strategi

I arbeidet sitt har Ciani brukt dverghanner hos laks. Altså laksehanner som blir kjønnsmodne allerede som parr, ung laks som lever i ferskvann og enda ikke har nådd smoltifiseringsperioden.  Denne parren vandrer ikke ut i havet før de reproduserer.

Dverghannene har utviklet en interessant strategi ved å være små. De sniker seg inn på gytende, større laks og på den måten befrukter de eggene uten å måtte kjempe med store hanner eller bruke energi på parringslek med hunnene.

Kjønnsmodningen kan starte svært tidlig

Resultatene i doktorgradsarbeidet viser at kjønnsmodning hos dverghanner kan starte så tidlig som første høst eller seks måneder etter klekking, eller tidlig vår omtrent 12 måneder etter klekking.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse