Gå til innhold
Annonse

Ønsker snarlige tilbakemeldinger på regulering av leppefisket

Villfanget leppefisk på teine. Foto: Tonje K Sørdalen.
Villfanget leppefisk på teine. Foto: Tonje K Sørdalen.

- Formålet med reguleringen er å sikre et bærekraftig fiske som gir tilgang på leppefisk i lang tid fremover, sier Anne Kjos Veim fra Fiskeridirektoratet. Hun oppfordret under rensefisk-konferansen, næringen til å komme med tilbakemeldinger på direktoratet sine forslag før fristen går ut i neste uke.

Annonse

Det ble fisket 850 tonn leppefisk til en verdi av 220 millioner i 2015.Under konferansen presenterte Veim deler av forslaget direktoratet nylig sendte ut angående leppefisket.

I "HØRING AV REGULERING AV FISKET ETTER LEPPEFISK I 2016"  foreslår de også nå endringer. Noen er basert på anbefalinger fra Havforskningsinstituttet.

Anne Kjos Veim fra Fiskeridirektoratet. Foto: Twitter/privat.
Anne Kjos Veim fra Fiskeridirektoratet. Foto: Twitter/privat.

Senest i fjor strammet de inn på reguleringsopplegget for fisket etter leppefisk ved å øke fredningstiden samt å innføre krav til seleksjonsinnretninger.

Les også: Varsku om leppefisken

Direktoratet viser i forslaget til brev fra Havforskningsinstituttet, hvor instituttet vurderer bestandssituasjonen for leppefisk. I en helhetsvurdering anbefaler de at fiskeinnsatsen på Sørlandet og nord for Stadt ikke økes ytterligere. På Vestlandet sør for Stadt bør fiskeinnsatsen reduseres med cirka 15-20 prosent.

- Havforskningsinstituttet anbefaler at det straks etableres en god metode for å justere fiskeinnsatsen i forhold til bestandssituasjonen. Av de reguleringstiltakene som allerede er innført, er det fredningsperiode, fluktåpninger og redskapsbegrensning (Sørlandet) som er virkemidler som har bidratt til å begrense uttaket av leppefisk, heter det i brevet.

Ønsker åpningsdato

Det påpekes at åpnings-tidspunktene for fisket har vært omdiskuterte, mye på grunn av manglende kunnskap om leppefiskens hovedgyting-speriode og fordi gyteperioden varierer mellom år.

- Fiskeridirektøren foreslår at fisket på Sørlandet og Vestlandet sør for Stad åpnes 1. juli og at fisket i Midt-Norge åpnes 16. juli. Videre foreslår fiskeridirektøren at åpningsdatoene kan endres på bakgrunn av vitenskapelig dokumentasjon fra et prøvefiske. Selve prøvefisket gjennomføres av Havforskningsinstituttet, skriver de.

Fiskeridirektøren foreslår så videreføre reguleringen fra 2015 med et generelt minstemål på 11 cm med unntak for grønngylte som har minstemål på 12 cm og på berggylte som har minstemål på 14 cm.

Det foreslås også å opprettholde reguleringen fra 2015 med krav om daglig røkting, med unntak for søndag og helligdager. Direktøren vil også videreføre gjeldende regulering med henhold til seleksjons-innretninger.

- Det vil i 2016 bli gjennomført forsøk knyttet til størrelse og plassering av fluktåpninger. Resultatene fra disse forsøkene vil danne grunnlag for å vurdere endringer med hensyn på regler om størrelser og plassering av fluktåpninger i 2017, heter det i brevet.

Det påpekes også at et mer målrettet virkemiddel for å redusere beskatningen av leppefisk kan være å fastsette et maksimalt kvantum for det enkelte år. Ved en eventuell redskapsbegrensning mener fiskeridirektøren at er det hensiktsmessig at den samme redskapsbegrensningen gjelder Vestlandet og Midt-Norge.

Fiskeridirektøren ber derfor om innspill på bruk av redskapsbegrensning i kombinasjon med totalkvote i reguleringen av fisket etter leppefisk i 2016.

- Fristen for å svare på høringsforslaget er 19 februar og vi ønsker tilbakemelding fra næringen for en god forvaltning, opplyste Veim under konferansen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse