Gå til innhold
Annonse
Dag Sletmo, senior sjømatanalytiker i DNB. Foto: Gustav Erik Blaalid
Dag Sletmo, senior sjømatanalytiker i DNB. Foto: Gustav Erik Blaalid

Den norske kronen er så godt som på sitt laveste nivå mot euro siden euroen ble skapt for nærmere 20 år siden. Det er fantastisk bra for norske sjømatprodusenter siden de eksporterer nesten hele produksjonen sin, med EU som den soleklart største kjøperen.

Annonse

Min tommelfingerregel er at norske lakseoppdrettere får omtrent halvparten av gevinsten eller tapet når kronekursen endrer seg mot euro. Dersom kronen svekker seg med 10% mot euro, vil lakseprisen (alt annet like) målt i kroner vanligvis øke med ca 5% og svekke seg med ca 5% målt i euro.

Det overraskende elementet denne gangen er at den vanlige driveren av kronekursen, nemlig oljeprisen, har vært sterk.

Praten blant markedsaktører er at fokuset har flyttet seg vekk fra oljen over mot risikoen knyttet til de superhøye norske boligprisene i kombinasjon med et høyt gjeldsnivå blant privatpersoner. Er boligprisfallet så langt bare en liten korreksjon eller starten på noe større…?

Kronekursen er imidlertid ikke alene om å være svak. Andre såkalte «OECD råvareeksportører» og Sverige har også hatt en svak valutakursutvikling, antagelig drevet av det samme temaet. For lakseoppdrettere utenfor Norge kan en svak kronekurs være et mareritt.

Grunnen er at en svak krone vanligvis presser lakseprisen nedover målt i utenlandsk valuta. Vi så det tydelig da kronekursen falt kraftig i kjølvannet av oljepriskollapsen i 2014. Da fikk oppdretterne i Skottland og Canada en marginskvis. De som ble aller hardest rammet var de chilenske oppdretterne som i stor grad selger i amerikanske dollar.

Denne gangen trenger ikke de utenlandske oppdretterne være like bekymret. Grunnen er at den rekordsvake kronekursen målt mot euro ikke bare skyldes en svak krone, men også en sterk euro. Målt mot andre viktige «lakeoppdrettsvalutaer» som britiske pund, canadiske og amerikanske dollar, har fallet ikke vært like stort.

Kilde: DnB/Dag Sletmo.
Kilde: DnB/Dag Sletmo.