Gå til innhold
Annonse

Opprop fra 70 kystordførere: Vil ha mer havbrukspenger

Ordfører Monica Nilesen fra Alta er talsperson for de 70 ordførerne som vil ha mer penger til å tilrettelegge for havbruk. Foto: Alta Kommune.
Ordfører Monica Nilesen fra Alta er talsperson for de 70 ordførerne som vil ha mer penger til å tilrettelegge for havbruk. Foto: Alta Kommune.

Over 70 ordførere har, i løpet av under en uke, signert et opprop om at havbrukskommunene må få en større andel av verdiskapingen i den kommunale sjøallmenningen.

Annonse

I en pressemelding fra de 70 ordførerne skriver de at norske havbrukskommuner bruker betydelige ressurser på å legge til rette for at oppdrettsnæringen kan drive sin virksomhet. Regjeringen har derfor foreslått i revidert nasjonalbudsjett å innføre en produksjonsavgift fra 2021 som skal beregnes per kilo produsert laks, ørret og regnbueørret. Dette skal utbetales til kommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet fra 2022. 

 – Vi er tilfredse med at det nå innføres en produksjonsavgift, og vi anmoder Stortinget om å støtte dette forslaget. Vi er også tilfredse med at regjeringen avlyser innføringen av en statlig grunnrenteskatt, heter det i oppropet som samler ordførere fra hele den langstrakte kystlinjen, sier ordfører Monica Nielsen fra Alta kommune.

Ordførerne mener imidlertid at kompensasjonen er for liten.

– Regjeringen har foreslått å bevilge én milliard kroner fra vederlaget fra tildelingsrunden i

2020 og i 2021 til havbrukskommuner og fylkeskommuner. Dette vil være en betydelig reduksjon sammenlignet med fordelingsnøkkelen som gjelder for fordeling av inntekter fra Havbruksfondet i dag, fortsetter Nielsen.

Når revidert nasjonalbudsjett skal behandles i juni, ønsker ordførerne derfor at Stortinget øker den kommunale andelen i forhold til regjeringens forslag. Det er nødvendig for at kommunene skal få en rimelig kompensasjon.

– Vi er opptatt av å spille på lag med næringen og løse deres utfordringer på en god måte. Gjennom vår 50 år gamle oppdrettshistorie vet vi at tilrettelegging for denne næringen krever en betydelig innsats fra kommunene, heter det i oppropet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse