Gå til innhold
Annonse

Fiskeridirektoratet: - Vil være åpen om overtredelsesgebyr

Grafikk som viser Fiskeridirektoratets oversikt over antall saker og utvikling i overtredelsegebyr. Kilde: Fiskeridirektoratet.
Grafikk som viser Fiskeridirektoratets oversikt over antall saker og utvikling i overtredelsegebyr. Kilde: Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet legger fram oversikt over overtredelsesgedyrer i akvakulturnæringen.

Annonse

- For Fiskeridirektoratet er det viktig å være åpen og tydelig, blant annet for å sikre likebehandling og transparens rundt vår bruk av sanksjoner. Derfor offentliggjør vi en oversikt over overtredelsesgebyr vi har utstedt, sier Fiskeridirektoratet. 

Fiskeridirektoratet har ansvar for at akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft skal være innenfor rammene av en bærekraftig utvikling og bidra til verdiskaping på kysten. 

- Akvakulturtilsynets prioriteringer er risikobaserte. Dette betyr at valg av risikoområder og utvelgelse av tilsynsobjekter baserer seg på opparbeidet kunnskap og erfaring ved Fiskeridirektoratets hovedkontor og i regionene. På den måten sikrer vi at vår arbeidskraft blir brukt der vi oppnår best resultater og størst effekt, sier Fiskeridirektoratet. 

De største utfordringene ifølge direktoratet er hendelser der fisk rømmer fra merdene, både fra kjent og ukjent kilde. I tillegg er det utfordringer knyttet til overproduksjon av fisk sammenliknet med hva som er gitt i tillatelsen (biomasseoverskridelser), noe som blant annet fører til urettmessige konkurransefordeler for noen oppdrettere.

- For å sikre etterlevelse av regelverket lager vi veiledere og retningslinjer for å legge best mulig til rette for at regelverket skal være enkelt å forstå og oppfylle. I tillegg har vi en erfaringsbase på fiskeridir.no hvor vi beskriver aktuelle arbeidsoperasjoner og hvordan disse kan håndteres, forteller direktoratet. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse