Gå til innhold
Annonse
Lokalitet Lille Kufjord. Skjermdump fra Barentswatch.
Lokalitet Lille Kufjord. Skjermdump fra Barentswatch.

Det er påvist ILA ved lokalitet Lille Kufjord i Alta kommune i Finnmark fylke.

Annonse

- Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås, skriver Mattilsynet.

Lokaliteten drives av NRS Farming AS.

Diagnose

NRS Farming AS varslet Mattilsynet 5. desember om ILA-mistanke Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR).

- Mattilsynet har stadfestet diagnosen 11. desember 2019, på grunnlag av histopatologiske forandringer forenelig med ILA, samt påvisning av virus basert på to ulike metoder; immunhistokjemi og PCR, gjort ved Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Ifølge Mattilsynet kan NRS også bli pålagt tømming av lokaliteten.

Kontrollområde

Lokalitet Lille Kufjord ligger i overvåkningssonen i kontrollområdeforskriften for ILA i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund, Finnmark fylke. Kontrollområdeforskriften ble opprettet etter påvisning av ILA ved sjølokalitet Store Kvalfjord i Alta kommune i november 2017.

- Det vil innen kort tid opprettes et nytt kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA, skriver Mattilsynet. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse