Gå til innhold
Kart: Barentwatch.
Kart: Barentwatch.

Det er påvist ILA ved lokalitet Kvalrosskjæret i Flatanger kommune, Trøndelag.  Det er Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS som driver med oppdrett på lokaliteten.

PatoGen AS varslet Mattilsynet region Midt 14. oktober om funn forenelig med mistanke om ILA etter analyse av prøver fra fisk fra lokalitet Kvalrosskjæret.

Lokaliteten har 30.000 fisk med en snittvekt på 4,3 kilo.

Den 19. oktober tok Mattilsynet ut prøver av fisk på lokaliteten. 

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 26. oktober på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten, siden mistanken nå er bekreftet. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?