Gå til innhold
Annonse
Mowi har fått påvist ILA på lokalitet i Møre og Romsdal fylke. Illustrasjonsfoto: Kyst.no
Mowi har fått påvist ILA på lokalitet i Møre og Romsdal fylke. Illustrasjonsfoto: Kyst.no

Mowi har fått påvist ILA på lokalitet i Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke.

Annonse

Mattilsynet opplyser at det er påvist ILA ved Mowi-lokaliteten Bjørlykkestranda i Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke. Mowi ASA driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Mowi varslet Mattilsynet 10. september 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Bjørlykkestranda. Mistanken var basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved eksternt laboratorium etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet inspiserte anlegget og tok ut egne prøver 15. september, og stadfestet diagnosen 25. september på grunnlag av prøvesvar fra Veterinærinstituttet som viser at det er påvist ILA-virus og sykdomsforandringer i samme fisk.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Slakter ut lokaliteten

Slakting er allerede i gang, og lokaliteten er planlagt utslaktet i løpet av uke 40.

Lokalitet Bjørlykkestranda ligger i en overvåkingssone for ILA i Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal. Kontrollområdeforskriften ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokalitet 13246 Voldnes i Herøy kommune i februar 2020.

Det blir om kort tid fastsatt et utvidet kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteten med ILA.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse