Gå til innhold
Annonse

PD-påvisning hos Emilsen Fisk: - Skal ikke forekomme

Skjermdump fra Barentswatch, fra lokalitet Nordgjæslingan.
Skjermdump fra Barentswatch, fra lokalitet Nordgjæslingan.

Det er påvist PD på lokalitet Nordgjæslingan. Lokaliteten drives av Emilsen Fisk AS.

Annonse

Emilsen Fisk meldte ifølge Mattilsynet om mistanke 3. september 2019 etter at helsekontroll i anlegget var gjennomført og prøvesvar fra laboratorium var mottatt.

Prøver tatt ut av Mattilsynet 4. september bekrefter at sykdommen PD er påvist i anlegget.

Ser alvorlig på påvisningen

Grunnlaget for diagnosen er kliniske symptomer, obduksjonsfunn og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Mattilsynet ser alvorlig på sykdomspåvisning i et område nord for fastsatt PD-sone. Lokalitet Nordgjæslingan ligger i overvåkingssonen der PD ikke skal forekomme.

Foreløpige tiltak er satt i verk av Mattilsynet:

  • Mattilsynet kartlegger situasjonen og risikobildet for området. Nabolokaliteter er pålagt prøvetaking som en del av kartleggingen av smittesituasjonen for området.
  • For å forhindre smittespredning er lokalitet 26315 Nordgjæslingan pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbud mot å flytte fisk og utstyr til og fra lokaliteten uten særskilt tillatelse.
  • En rekke nabolokaliteter er også pålagt restriksjoner for å forebygge smittespredning mellom anlegg og ut av området.
  • Mattilsynet har holdt et informasjonsmøte der alle oppdrettsaktører og fiskehelsetjenesten i området var til stede.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse