Gå til innhold

Penger til utvikling av sjømatnæringen i Vardø

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen deler ut midler til utvikling av sjømatnæringen i Vardø. Foto: NFD
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen deler ut midler til utvikling av sjømatnæringen i Vardø. Foto: NFD

Nærings- og fiskeridepartementet gir et tilskudd på 600 000 kroner til Vardø kommune til utvikling av sjømatnæringen.

- Vardøværingene har i generasjoner levd med, ved og av havet. Derfor er jeg glad for å se kommunen planlegger et nytt prosjekt som skal bidra til utvikling og vekst i sjømatnæringen, blant annet gjennom samarbeid med Vardø videregående skole. Dette viktige arbeidet ønsker vi å støtte opp om, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding. 

Departementet gir et tilskudd på 600 000 kroner til prosjektet "Ny giv – Vardø" som er satt i gang av Vardø kommune. Prosjektet har som mål å utvikle et nettverk innen sjømatnæringen i området, samt styrke arbeidet med å øke kvaliteten på sjømaten som føres i land.

Styrker sjømatlinjen på Vardø videregående skole

Prosjektet tar også sikte på å styrke den nasjonale sjømatlinjen ved Vardø videregående skole, blant annet med et sterkere samarbeid med næringslivet. I tillegg skal det gjennomføres en mulighetsstudie i Varangerfjorden for å få oppdatert kunnskap om økosystemene og vurdere mulighetene for utvikling av næringsaktivitet.

- Det er ungdommene som vil forme Norge som sjømatnasjon i årene som kommer. Derfor er jeg glad for å se at det legges opp til et tettere samarbeid mellom den nasjonale sjømatlinjen og næringslivet. Vardø tror på ungdommen, og det gjør jeg også, sier Odd Emil Ingebrigtsen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?