Gå til innhold
Annonse

Positiv lønnsutvikling for teknologer og realister

Oppdrettsanlegg. Illustrasjonsfoto: SINTEF.
Oppdrettsanlegg. Illustrasjonsfoto: SINTEF.

Lønnsutviklingen for høyt utdannet teknologer og realister er igjen lett stigende, etter noen år med lav vekst. – Det er positivt at vi nå ser økt lønnsvekst. Våre medlemmer har vist ansvarlighet gjennom hele oljekrisen, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Annonse

Lønnsutviklingen for Teknas medlemmer i 2017 har vært moderat, men positiv sammenlignet med foregående år, viser organisasjonens lønnsundersøkelse for 2017. Tekna representerer 74 000 medlemmer med mastergrad eller mer innen teknisk- naturvitenskapelige fag. Mange av medlemmene har de siste årene fått merke krisen både gjennom lønnsfrys og nedskjæringer. Havet er et av Teknas fem satsningsområder, og Tekna Havbruk og Fiskehelse arbeider for vekst og trygge arbeidsplasser i havnæringen. Lønnsstatistikken kommer frem i en pressemelding.

  • I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen i 2017 på 1,9 prosent, sammenlignet med 1,2 prosent i 2016.
  • I kommunal sektor var veksten på 1,8 prosent, sammenlignet med 1,7 prosent i 2016.
  • I staten var veksten på 1,3 prosent, sammenlignet med 2,9 prosent i 2016. De lave tallene for staten må sees i sammenheng med at sektoren hadde store lokale tillegg på slutten av fjoråret, noe som gjorde årets økning lav.

- Det er positivt at lønnsveksten igjen er økende. Dette bekrefter trekk vi ser i samfunnet generelt, med økt aktivitet og gode resultater i mange virksomheter. Våre medlemmer har vist ansvarlighet og godtatt lav lønnsvekst i flere år, mens det har vært et vanskelig arbeidsmarked med økende ledighet. Det er derfor viktig og riktig at vi får noe økt uttelling når virksomhetene igjen går bedre. Våre medlemmer er sterke bidragsytere til innovasjon og høy produktivitet, sier Randeberg i meldingen.

Olja våkner til liv

Vekst i gjennomsnittslønnen innen petroleum og engineering var i 2017 på 3,4 prosent, mens den i fjor var på 2,1 prosent. Veksten for denne gruppen er dermed høyere enn i privat sektor totalt, som hadde en vekst på 1,9 prosent. Tekna-presidenten tror de vanskeligste årene i petroleumskrisen nå er lagt bak oss.

- Vi ser at det igjen er økende aktivitet i sektoren.  Vi registrerer også at et økende antall av de unge i lønnsundersøkelsen er fra petroleum og engineering. I 2016 var 4 prosent av de nyutdannete fra denne sektoren, i år er dette tallet hele 12 prosent. Dette indikerer at det igjen rekrutteres flere unge til sektoren. Dette er positivt, fordi Norge ikke har råd til å miste flere kull med flinke petroleumsteknologer, som skal ta sektoren inn i en moderne og bærekraftig tid, sier hun.

Randeberg påpeker at det, på tross av positive indikatorer, fortsatt er mang langtidsledige i sektoren som sliter med å komme seg tilbake i jobb.

-  De langtidsledige er i stor grad folk med lang og viktig erfaring, som mistet jobben under oljekrisen. Det er viktig at selskapene ikke glemmer denne gruppen når de igjen rekrutterer til bransjen, sier hun.

519 00 i begynnerlønn

Begynnerlønnen for Tekna-medlemmer var i 2017 på 518 848 kroner for medlemmer i privat sektor.  I kommunesektoren var den på 506 430 kroner, mens startlønnen i staten lå på 446 900 kroner.

- De nyutdannete får i stor grad akseptabel startlønn, og slik skal det være. Norge trenger teknologisk og realfaglig kompetanse, og det skal være attraktivt å velge slike fagretninger. Våre unge er avgjørende for å løse viktige utfordringer i samfunnet innen blant annet klima, samferdsel, IKT, helse og energi, sier Randeberg.

Utviklingen i begynnerlønn sammenlignet med i fjor er likevel relativt moderat. Dette indikerer at vi har vært gjennom noen tøffe år i deler av arbeidsmarkedet, der det å komme seg i jobb har vært viktigere for de unge enn å forhandle lønn.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse