Gå til innhold
Annonse
Foto: Napier.
Foto: Napier.

Kjetil Tufteland driver noe så sjeldent som landets eneste prosessfartøy. Nå vil han bygget enda ett, og har tro på at prosjektet skal la seg realisere i løpet av høsten.

Annonse

- I Norge er ikke dette like vanlig dom i utlandet, sier Kjetil Tufteland til kyst.no.

Han viser til at det opereres flere prosesfartøy i Skottland og i Canada. Nyeste tilskuddet i denne flåten bygges på Tasmania i Australia og er designet av Møre Maritime.

Prosessfartøy er det nærmeste man kommer et flytende slakteri. Fisken pumpes direkte fra merden og om bord i prosessfartøyet. Der blir den bløgget og lagres i tanker. Fordelene med dette er at man unngår mye behandling og transport av levende fisk.

- Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet ser med begeistring på dette konseptet. Fiske slaktes etter minimal håndtering. Dette er bra for fiskevelferden, sier Kjetil Tufteland til kyst.no.

Han forklarer videre at man unngår omlasting fra merd til brønnbåt, fra brønnbåt til ventemerd, fra ventemerd til slakteri, og alt dette etter en lang transportetappe om bord i en brønnbåt, der det kanskje har vært tøffe værforhold underveis.

Mangler finansiering

Gjennom selskapet Napier AS driver Tufteland et prosessfartøyet Taurenga som er på kontrakt for Marine Harvest. I disse dager jobber Tufteland og co med å skaffe finansiering til prosjektet.

- Vi er i god dialog med lånegivere om dette, så jeg har tro på at vi skal lande et opplegg allerede nå i høst, sier han. Kjetil Tufteland vektlegger at finansiering er viktig, men at en god langtidskontrakt for et fartøy av denne typen er vel så viktig.

- Vi jobber med begge deler, og skal komme i mål, legger han til.

Multitask

En av de virkelig store fordelene med fartøyet som Napier er i ferd med å skape, er fleksibiliteten. Det kan være et flyende slakteri, en maskin for lusebehandling eller rett og slett en ordinær arbeidsbåt.

- Under dekket på fartøyet som er under prosjektering har vi plass til 200 tonn bløgget fisk. Kapasiteten er å bløgge ca 80 tonn per time, sier Kjetil Tufteland.

Dersom man vil bruke båten til andre formål, er det enkelt å fjerne installasjonene, legger han til. Men den virkelig store fordelen er at dette fartøyet kan bygges til 60% av kostnadene av en brønnbåt, og samtidig inneha alle de viktige funksjonalitetene.

Fakta om prosessbåt

Under lasting av laks på fiskeanlegget blir fisken pumpet ombord og sortert i to forskjellige vektklasser. Den faller deretter ned i ett basseng. Her svømmer den instinktivt mot vannstrømmen og blir kanalisert inn i en maskin der den får et slag i hodet fulgt av et knivstikk mellom gjellene. Den havner så på et kontrollbord der den blør ut, før den blir ledet videre til tanker med nedkjølt UV-renset sjøvann som holder 0,5 grader celsius.

Denne prosessen foregår med en fart på 150-180 fisker i minuttet.

 1. Avlivet fisk transporteres uavhengig av sjøtemperatur og helsetilstand. 
 2. Under transport forblir fisketankene lukket slik at den blir ikke eksponert for smitte utenfra, og kan heller ikke smitte annen fisk.
 3.  Alt av blodvann/vaskevann blir oppbevart i tanker ombord og pumpet i land på slakteriet.
 4.  Systemet gjør at slakteriet slipper:

             - Ventemerd

             - Kaikontor (Innpumping blir styrt fra kontrollrom ombord)

             - Bløggere

             - Utblødningstank

             - Nedkjølingstank

 5.  God økonomi. Prosessbåter går med 70 % fisk og 30 % vann. Brønnbåter går med ca 15 % fisk og 85 % vann. Derfor blir prosessbåter mindre og billigere å bygge enn brønnbåter. Prisen på en prosessbåt er ca. 60 % av en brønnbåt med samme kapasitet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse