Gå til innhold
Annonse

Rekordvolumer for Grieg – sterk forbedring i Norge

Grieg Seafood slaktet nesten 25 % mer i Finnmark i Q4 2018 sammenlignet med året før. I kombinasjon med god kvalitet på fisken fikk de en EBIT/kg på 20,07 kr/kg mot 11,90 i Q4 2017. Foto: GSF/Trude Elisabeth Østvedt
Grieg Seafood slaktet nesten 25 % mer i Finnmark i Q4 2018 sammenlignet med året før. I kombinasjon med god kvalitet på fisken fikk de en EBIT/kg på 20,07 kr/kg mot 11,90 i Q4 2017. Foto: GSF/Trude Elisabeth Østvedt

Grieg Seafood slaktet rekordvolumer i siste kvartal i 2018. Forklaringen er å finne i Norge. Produksjonskostnaden for 2018 var på over 40 kroner.

Annonse

Grieg Seafood Group slaktet 23 682 tonn i 4. kvartal 2018, sammenlignet med 18 667 tonn i 4. kvartal 2017.

- Rekordvolumene er drevet av sterk biologisk ytelse i Finnmark og Rogaland, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Grieg Seafoods totale driftsinntekter i 4. kvartal 2018 ble på 2 128 millioner kroner, en økning på 23 % sammenlignet med samme periode året før.

Konsernets EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler var 351 kroner millioner i kvartalet, sammenlignet med 151 millioner kroner i samme kvartal i 2017.

I 2018 var Grieg Seafoods driftsinntekter 7 552 millioner kroner, sammenlignet med 7 038 millioner i 2017. Slaktevolumet for året var på 74 623 tonn GWT, opp fra 62 598 tonn GWT i 2017.

Produksjonskostnadene (total kostnad knyttet til fisk slaktet i kvartalet) økte med 0,43 kroner per kg sammenlignet med samme kvartal i fjor.

- Dette er hovedsakelig relatert til høye kostnader for slaktet fisk i BC og på Shetland som ble berørt av en skadelig algeoppblomstring med gjellerelaterte sykdommer, melder selskapet.

EBIT/kg

EBIT per kg for konsernet i Q4 ble på 14,81 kroner for perioden, opp fra 9,4 kr/kg i Q3 og opp fra 8,07 kroner i 4. kvartal 2017.

For hele 2018 ble EBIT per kg på 14,72 kroner, sammenlignet med 14,45 kroner i 2017.

- EBIT per kg var positivt påvirket av det høye slaktevolumet og de høye spotprisene, men kostnadene relatert til PD, alger og gjellesykdommer i løpet av året hadde en negativ innvirkning både når det gjaldt høy pris og prisoppnåelse.

Total produksjonskost per kg for konsernet var NOK 43,1, NOK 0,7 over budsjettert kostnad på 42,4 kroner for året.

Rogaland

Slaktevolumet var på 6 185 tonn, en økning på 44 % sammenlignet med 4. kvartal 2017.

EBIT/kg ble på 19,04 kr/kg mot 6,80 i Q4 2017.

Selskapet oppnådde en god biologisk ytelse med høy MTB-utnyttelse. Kostnadene fortsatte å synke, på grunn av økt slaktevekt og bedre fiskehelse. Kun 2 av 13 lokaliteter er rammet av PD ved utgangen av 2018, sammenlignet med 7 ut av 12 lokaliteter ved utgangen av 2017.

Man forventer i Rogaland en økt produksjonskostnad i 1. kvartal 2019 på grunn av lavere slaktevolumer.

Finnmark

Slaktevolumet i Finnmark var på 10 824 tonn, en økning på 25 % sammenlignet med 4. kvartal 2017

EBIT/kg ble på 20,07 kr/kg mot 11,90 i Q4 2017.

Grieg forteller at man fikk en god prisoppnåelse, som gjenspeiler den høye kvaliteten på fisken som ble slaktet. Samtidig sier de at kostnadene forventes å øke noe i første kvartal 2019 på grunn av lavere slaktevolum også i Finnmark.

Shetland

Slaktevolumene i 4. kvartal var på 3 730 tonn, en økning på 19 % sammenlignet med 4. kvartal 2017.

EBIT/kg ble på 1,29 kr/kg mot 9,46 i Q4 2017.

Man fikk en redusert overlevelsesrate forårsaket av gjellerelaterte sykdommer og vintersår.

Selskapet har tatt en nedskrivning på 30 millioner kroner for å ta høyde for ekstraordinær dødelighet.

- Til tross for biologiske problemer har kvaliteten på fisken som er slaktet vært høy, noe som bidrar til en god prisoppnåelse. Produksjonskostnadene forventes å forbli høye i første kvartal 2019, skriver Grieg i sin kvartalspresentasjon.

British Columbia

Slaktevolumet var på 2 941 tonn i 4. kvartal, opp 12 % sammenlignet med 4. kvartal 2017.

EBIT/kg ble på 6,74 kr/kg mot 7,24 i Q4 2017.

- Volumvekst, høye spotpriser og god gjennomsnittlig vekt bidro til god prisoppnåelse, skriver Grieg.

Samtidig melder de at utfordringer knyttet til skadelige algeoppblomstringer i tidligere kvartaler resulterte i noen nedklassinger i forhold til kvalitet.

Derfor har man også tatt en nedskrivning på 15 millioner kroner for å ta høyde for ekstraordinær dødelighet. Fisken som var påvirket av algeoppblomstring tidligere ble fullstendig utslaktet innen utgangen av året.

Kostnadene forventes å avta i 2019, drevet av bedre biologi og produksjonsforbedringer.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse