Gå til innhold
Annonse

Aqua Bio Technology ASA hadde vekst både i omsetning og resultater i tredje kvartal 2015. Selskapets kontantbeholdning ved utgangen av kvartalet var den største noen gang.

Annonse

ABTs omsetning i tredje kvartal 2015 ble 10,5 millioner kroner, sammenlignet med 6,7 millioner kroner i det tilsvarende kvartalet i fjor. EBITDA endte på 5,0 millioner kroner, mot 3,6 millioner kroner i fjor. EBITDA-marginen i tredje kvartal ble 47,6 prosent til tross for høyere driftskostnader knyttet til økt aktivitet innen forretningsutvikling. Resultatet etter skatt var 2,9 millioner kroner, mot 2,1 millioner kroner i fjor.

For de første ni månedene av 2015 hadde ABT en omsetning på 28,6 millioner kroner, mot 17,3 millioner kroner i fjorårets periode. EBITDA for de første ni månedene endte på 14,9 millioner kroner, mot 4,6 millioner kroner i fjor. Årets resultat tilsvarer en EBITDA-margin på 50,1 prosent. Resultat etter skatt for de første ni månedene ble 10,2 millioner kroner, mot 0,0 millioner kroner i fjor.

ABT har en sterk kontantstrøm og ved utgangen av tredje kvartal hadde selskapet en kontantbeholdning på 35,2 millioner kroner, som er den høyeste for ABT noen gang.

ABTs inntekter er generert gjennom eksklusivitetsavtaler med to amerikanske kosmetikkselskaper, som produserer og markedsfører hudpleieprodukter basert på ABTs proprietære teknologi. Aqua Bio Technology følger nå en strategi der virksomheten skal gjøres bredere gjennom kommersialisering av innlisensiert teknologi.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse