Gå til innhold
Annonse
Her fra Lingalaks sin lokalitet på Rossholmen. Illustasjonsfoto: Lingalaks
Her fra Lingalaks sin lokalitet på Rossholmen. Illustasjonsfoto: Lingalaks

Sykdomsproblemer og økte produksjonskostnader har bidratt til resultatnedgang for Lingalaks.

Annonse

I 2018 solgte Lingalaks AS, 9 287 tonn laks. Selskapet har 9 konsesjoner, inkludert to visningskonsesjoner tilknyttet visningssenteret Hardanger Akvasenter AS.

Selskapet har i tillegg gjennomført en samlokalisering med Skjærgårdsfisk AS på lokaliteten Toska, hvor de driver med produksjon av laks og ørret. Totalt kan det produseres en biomasse på maksimalt 1560 tonn på lokaliteten.  I 2018 hadde selskapet også et tilfelle av rømming på lokaliteten Tveitnes.

Resultatnedgang

Omsetningen i selskapet var i 2018 på 543 millioner kroner, noe som er en nedgang fra 2017, da omsetningen var på 612 millioner kroner. Driftsresultatet hadde også en nedgang fra 154 millioner kroner i 2017 til 97 millioner kroner i 2018.  Selskapets resultat før skatt var 95 millioner kroner i 2018 mot 152 millioner i 2017.

Nøkkeltall 2018 og 2017.
Nøkkeltall 2018 og 2017.

Nedgangen i omsetning og resultat er ifølge selskapet knyttet til utfordringer i produksjonen med blant annet sykdom på noen av lokalitetene. Samtidig beskriver selskapet en nedgang i dødelighetsfaktor.

- Dødelighetsfaktoren i 2018 var på 8,3 % som er en nedgang fra året før, skriver de i årsberetningen.

De forteller videre at 2018 har vært preget av en nedgang i nettoproduksjonen.

Økte produksjonskostnader

Selskapet har en bokført egenkapital på 278 millioner kroner i 2018, noe som er en økning fra 2017 hvor bokført egenkapital var på 223 millioner kroner. Driftsmarginen var på 18 % i 2018, en nedgang fra 25 % i 2017.

Videre forteller selskapet at det har vært økte produksjonskostnader de siste årene og at de har inngått langsiktige avtaler om levering av smolt, samt at de skal bygge nytt settefiskanlegg.

Kyst.no har ikke lykkes å få en kommentar fra Lingalaks angående regnskapet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse