Gå til innhold
Annonse

Riktig fôr kan være løsningen på lavere dødelighet hos rognkjeks

– Stamfiskfôr kan være nøkkelen til lavere dødelighet hos rognkjeksen, også «senere i livet», sier forsker Øyvind Hansen, avbildet foran «Senter for marin akvakultur», også kjent som avlstasjon for torsk i Tromsø. Foto: Therese Soltveit.
– Stamfiskfôr kan være nøkkelen til lavere dødelighet hos rognkjeksen, også «senere i livet», sier forsker Øyvind Hansen, avbildet foran «Senter for marin akvakultur», også kjent som avlstasjon for torsk i Tromsø. Foto: Therese Soltveit.

- Stamfiskfôr kan være nøkkelen til lavere dødelighet hos rognkjeksen, spår Nofima-forsker Øyvind J.Hansen, som også ønsker å undersøke om variasjonen i rognkjeksens egenskaper som lusespiser er arvelige.

Annonse

Øyvind Johannes Hansen jobber som forsker på Nofima sitt «Senter for marin akvakultur» i Tromsø. Senteret ble åpnet i 2005 og skulle huse det nasjonale avlsprogrammet for torsk på oppdrag fra regjeringen. For å tilpasse seg dagens situasjon når det gjelder torskeoppdrett har man benyttet seg av kapasitet og kunnskap ved senteret til å starte Nofimas strategiske institutt program for genetiske studier av rognkjeks.  

Rognkjeks ved «Senter for marin akvakultur» i Tromsø. Foto: Therese Soltveit.
Rognkjeks ved «Senter for marin akvakultur» i Tromsø. Foto: Therese Soltveit.

Forbedrer fiskens egenskaper

- I avlsprogrammet for rognkjeks er en av hovedoppgavene våre nå å lage mange familier som vi igjen kan velge ut de beste fiskene fra, sier forskeren til kyst.no, da vi avlegger anlegget et besøk.

Hvilke seleksjonsmål som bør vektlegges i et framtidig avlsprogram for rognkjeks er en lang prosess i seg selv. For tiden utvikler Hansen tester for arvbarhet mot sykdom og lusespiser egenskaper.

- I et pilotprosjekt i samarbeid med Akvaplan Niva fikk vi indikasjoner på at lusespiser egenskaper har en arvbar komponent og de viser at det er store forskjeller mellom ulike familier. Kompetansen utviklet gjennom produksjon av torskefamilier til avlsformål benyttes nå på rognkjeks. Noe av det viktigste vi gjør nå er å måle lusespiser egenskapene til fisken, sier Hansen.

Sårproblemer

Blant de mange stamfiskene som svømmer rundt, er det noen større fisker med tydelige sårskader.

Forskeren forklarer at fra fisken er ett år gammel ser de at den kan bli utsatt for sårskader.

- Vi vet ikke sikkert hva sårene på fisken skyldes, men vi jobber med å finne årsaken til problematikken. Vi har hørt fra andre kommersielle aktører at dette er en av utfordringene med hold av stamfisk, sier han.

Forskning har vist at fisk på 15 gram har lavere dødelighet etter vaksinering, enn fisk på 10 gram. Foto: Therese Soltveit.
Forskning har vist at fisk på 15 gram har lavere dødelighet etter vaksinering, enn fisk på 10 gram. Foto: Therese Soltveit.

Andre erfaringer Hansen trekker fram er dødelighet og størrelse ved vaksinasjon.

- Vi erfarte at fisk på 15 gram har lavere dødelighet etter vaksinering, enn fisk på 10 gram.

Men han påpeker at det er mange faktorer som må vurderes før man kan si noe sikkert om årsakene.

- Stamfiskfôr kan være nøkkelen til lavere dødelighet hos rognkjeksen, også «senere i livet», påpeker Hansen til kyst.no.

Les mer om rognkjeks-studiene på «Senter for marin akvakultur» i februarutgaven av Norsk Fiskeoppdrett. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse