Gå til innhold
Annonse
Fiskeridirektoratet mottok 16. januar 2020 melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten Borvika ved Sørøya. Kilde: Barentswatch.
Fiskeridirektoratet mottok 16. januar 2020 melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten Borvika ved Sørøya. Kilde: Barentswatch.

Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming fra oppdretter i Vest-Finnmark.

Annonse

Fiskeridirektoratet  melder på sine nettsider at de mottok 16. januar 2020 melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten Borvika ved Sørøya. Lokaliteten ligger i Vest-Finnmark.

- Fiskeridirektoratet gjennomfører fredag 17 januar tilsyn hos selskapet etter at det ble oppdaget en meterlang flenge i en av nøtene. Rømmingsomfanget er så langt ikke klarlagt.Selskapet har hatt ute gjenfangstgarn og har så langt fanget 18 oppdrettslaks. Fisken i den skadde merden har en vekt på ca 2 kg, skriver de i meldingen.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips om fangster kan meldes inn til:

FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse