Gå til innhold
Lokaliteten Ånnaholmane hadde 3,06 voksne hunnlus i uke 8 da en badebehandling mot lus ikke fungerte. Foto: Langøy Fiskeoppdrett.
Lokaliteten Ånnaholmane hadde 3,06 voksne hunnlus i uke 8 da en badebehandling mot lus ikke fungerte. Foto: Langøy Fiskeoppdrett.

Landøy Fiskeoppdrett har de siste månedene hatt en travel tid med flere lusebehandlinger. En lusebehandling de gjennomførte hadde ingen effekt mot lakselusen. En ikke medikamentell behandling i ettertid av denne, gav imidlertid nær 100 % effekt mot lusa. 

De senere månedene har det vært lave temperaturer i sjø, men likevel høye lusetall på den ene lokaliteten til Landøy fiskeoppdrett på Ånnaholmane.

- Lakselusen er ikke så tidkrevende for oss vanligvis, så vi bruker ikke så mange timene på det i uken. Men situasjonen de siste månedene har vært litt spesiell med tanke på behandlinger, forteller Roar Landøy som er internkontrollansvarlig i Landøy Fiskeoppdrett AS.

- Vi har vært nødt til å behandle fisken tre gonger siden starten av desember. Det er ikke noe særlig fiskehelsevennlig å ligge å behandle på så kalde temperaturer. Så det prøver vi å unngå så best vi kan, men vi må jo holde oss under lusegrensen, legger Landøy til. 

Landøy er i tillegg til å være internkontrollansvarlig en av eierne av selskapet som han driver sammen med sine brødre. Han har i tillegg fiskehelseansvar og samarbeider med veterinær, så han har full oversikt over alt som skjer i selskapet.

-  I en liten bedrift så må man ha flere roller, påpeker han til Kyst.no.

Thermolicer og Alphamax

Han forteller at de grunnet økte lusetall først gjennomførte avlusing med Thermolicer den første desember i fjor, uten at det ga ønsket resultat. 

- Da så vi at fisken fikk vanvittig mye sår etter behandling, samt vi fikk høy dødelighet. Vi kjørte derfor en runde med helsefôr for å bedre tilstanden og slimlaget til fisken, sier han.

Så når lusetallene igjen nærmet seg lusegrensen i slutten av januar, fikk selskapet tillatelse til å bruke badebehandling med Alphamax i presenning for å få bort lakselusen.

-  Dette gjorde vi fordi vi har hatt svært gode resultater med dette før. Du stresser ikke fisken, ettersom du slipper å trenge og pumpe fisken. I tillegg kludrer du ikke med slimlaget til fisken. Denne metoden er jo noe av det mest skånsomme for fisken, forteller han.

Selv om Landøybrødrene håpet på 70-80 % effekt på lusen med badebehandlingen, gikk ikke det helt etter planen.

- Etter behandlingen den første uken i februar så vi rett og slett null resultat. Det var ingen effekt i det hele tatt. Vi ble jo ganske forbauset av at dette ikke fungerte. Noe forklaring på hvorfor det ikke funket denne gangen har vi ikke.

Bedre effekt andre runde

Ettersom medikamentene ikke ga noen effelt så de ingen annen utvei enn å rekvirere Ro Server, og kjøre behandling med Thermolicer en gang til. Fisken kom da fort opp i 3,06 voksne hunnlus i snitt per fisk før behandling.

- Behandling nummer to gjennomførte vi 27 februar, og heldigvis denne gangen hadde vi nær 100 % resultat på den kjønnsmodne lusen, og opplevde svært lav dødelighet på 0,02 %. Vi har heller ikke sett noe utvikling på sårskader denne gang, sier han.

 Her mener han at helsefôret nok enda har hatt en innvirkning på det gode resultatet.

- Dette fôret blir anbefalt å bruke både før og etter avlusing, gjerne og i forbindelse med sykdom, dersom man har det. Man bedre tarmhelsen til fisken, sier Landøy.

Landøy Fiskeoppdrett:

  • Familieselskapet Landøy Fiskeoppdrett ble stiftet i 1982 og har 13 ansatte.
  • Selskapet holder til på Værlandet og drifter fire lokaliteter i området, og gjør både vår- og høstutsett.
  • Selskapet er eid av brødrene Helge, Roar og Kjell Landøy. Styreleder er far Ingvar Martin Landøy, som stiftet bedriften sammen med broren Jarl, som er pensjonist nå.
  • Ingvar Landøy er mellom dei aktive oppdretterne som har vært lengst i bransjen. Den første tillatelsen fikk selskapet i 1982.
  • Landøy Fiskeoppdrett AS er partner i Havbrukspartner, og var med og startet forløperen Norwell Group.

Fisken på lokaliteten har til nå oppnådd en snittstørrelse på 2,3 kilo.

- Størrelsen på fisken er ikke stor nok til at vi har lyst å slakte ut. Vi vil helst få den opp mot fire kilo. 

Det står nå 280 000 laks på lokaliteten, da selskapet mistet en del fisk i forbindelse med avlusning i desember i fjor.

Dårlig effekt av rensefisk

Leppefisk har selskapet også prøvd forebyggende mot lusa, og de har brukt både vill og oppdrettet leppefisk i merdene.

Men ifølge Landøy fungerer ikke rensefisken særlig bra.

- Rognkjeks fungerte heller ikke. Vi så at de ble altfor stillestående og greide ikke å holde følge med laksen, opplyser han.

Har du en sak du
vil tipse oss om?