Gå til innhold
Annonse
Styret i Salmon Evolution. Foto: Salmon Evolution
Styret i Salmon Evolution. Foto: Salmon Evolution

Med sterk tro på selskapet går dagens aksjonærer i Salmon Evolution og nye industrielle investorer med regional forankring inn med til sammen 258 millioner i selskapets store industriprosjekt for oppdrett på land. 

Annonse

Dagens aksjonærer skyter inn 107 millioner i emisjonen, mens Ronja Capital er størst blant de nye investorene.

- Det er en tillitserklæring fra nåværende aksjonærer å gå inn med ytterligere kapital i selskapet. Erfaringen og kompetansen som aksjonærstrukturen besitter gjennom hele laksens verdikjede vil ha stor kvalitetsmessig innvirkning på den videre oppbyggingen av selskapet, sier styreleder i Salmon Evolution, Kristofer Reiten.

36 000 tonn laks

Basert på gjennomstrømningsteknologi med gjenbruk skal Salmon Evolution benytte klart og friskt vann fra kysten utenfor Indre Harøy i Hustadvika kommune til å gi laksen i anlegget optimale forhold for vekst og god fiskehelse. Dette skal sikre en bærekraftig produksjon av 36.000 tonn laks i året.

Ronja Capital eies av Roger Halsebakk – gründer av Sølvtrans – verdens største brønnbåtrederi. 

Ronja Capital trekker frem teknologivalg sett i sammenheng med vekstmuligheter, risiko og avkastning som de viktigste årsakene til at de nå går inn på eiersiden i Salmon Evolution.  

- Lav biologisk risiko har vært det mest sentrale for oss i vurderingen av investeringsmuligheter innen landbasert oppdrett. Vårt syn på selskapet har ikke endret seg til tross for svingningene i finansmarkedet de siste månedene Vi har fulgt prosjektet over lang tid, og ønsker nå å bidra til å utvikle selskapet videre, sier Tore Tønseth, investeringsdirektør i Ronja Capital.

Kapitalsterke eiere 

CEO i Salmon Evolution, Odd Tore Finnøy, er fornøyd med å få på plass et så industrielt sterkt eierskap. 

- Vi er svært fornøyde med å få med oss flere industrielle og kapitalsterke eiere med et tydelig fotfeste langs kysten og i bransjen. - At vi har lyktes med å gjennomføre denne kapitalinnhentingen i det finansielle klimaet vi har nå er en tydelig bekreftelse av robustheten i Selskapet. Styrket nettverk, kompetanse og finansielt handlingsrom vil bidra til en meget spennende utvikling av selskapet, sier Odd Tore Finnøy.

DNB Markets og Pareto Securities var tilretteleggere for emisjonen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse