Gå til innhold

Salmon Evolution: Vi er i rute mot utsett av fisk om ett år

Administrerende direktør Håkon André Berg i Salmon Evolution forteller de er i rute for utsett av fisk ett år fra nå, i mars 2022. Foto: Salmon Evolution.
Administrerende direktør Håkon André Berg i Salmon Evolution forteller de er i rute for utsett av fisk ett år fra nå, i mars 2022. Foto: Salmon Evolution.

Byggingen av fase 1 av det landbaserte anlegget til Salmon Evolution på Indre Harøy skrider frem etter planen, melder selskapet i en kvartalsoppdatering.

Kritisk infrastruktur er fullført, inkludert avløpstunnel, skriver de.

I meldingen skriver de også at de i kvartalet har fått en finansieringsforpliktelse på 96,8 millioner kroner fra Enova og at de er tildelt 14 kroner millioner i finansiering fra den norske Skattefunn-ordningen.

- Siden grunnarbeidet startet i mai 2020 har fase 1 på Indre Harøy utviklet seg ifølge planen. Hovedentreprenøren, Artec Aqua, har inngått avtaler med underleverandører som for tiden jobber på stedet, melder de.

Sprengningsarbeidet for fisketankene og bygningene er fullført, og de utsprengte massene har blitt transportert ut eller knust for gjenbruk. Betongarbeider, inkludert fundamenter for bygninger og tanker, startet i september og vil fortsette i de kommende kvartaler. Tunnel for avløpsvann ble fullført i desember.

Selskapet sier de derfor er i rute for det første smoltutsettet som er planlagt i mars 2022.

Salmon Evolution bygger landbasert gjennomstrømmingsanlegg på Indre Harøy og har tegnet avtale om bygging av et lignende i Sør-Korea. Hentet fra Q4-rapporten til selskapet.
Salmon Evolution bygger landbasert gjennomstrømmingsanlegg på Indre Harøy og har tegnet avtale om bygging av et lignende i Sør-Korea. Hentet fra Q4-rapporten til selskapet.

- Samlede investeringer i fjerde kvartal utgjorde 71,8 kroner millioner, hvorav 68,3 millioner kroner var investeringer relatert til totalentreprisen med Artec Aqua, og 3,2 millioner kroner var personellutgifter og delte kostnader. Per 31. desember 2020, er akkumulert capex fra prosjektstart i 2019 på 220,0 millioner kroner.

Anlegg i Sør-Korea

Etter kvartalets utløp  1/1 har de også underskrevet en joint venture-avtale med Dongwon Industries for etablering av et 49/51 joint venture for bygging og drift av et 20 000 tonns landbasert anlegg for produksjon av laks i Sør-Korea ved bruk av Salmon Evolutions hybride gjennomstrømmingsteknologi (HFS). Prosjektet skal utvikles i to faser, med antatt byggestart i 2022 og deretter utsett av fisk i 2024.

I en kommentar sier administrerende direktør Håkon André Berg at samarbeidet er i samsvar med Salmon Evolutions overordnede strategi for internasjonal ekspansjon.

- Vi vil utnytte vår interne erfaring og HFS-kompetanse i å utvikle lakseproduksjon i samarbeid med lokale partnere, sier han.

Begrenset risiko fra landbasert

Salmon Evolution forventer at den globale etterspørselen etter laks vil fortsette å vokse fremover, og ser dermed begrenset risiko for at volumbidraget fra landbaserte leverandører vil bringe laksemarkedet ut av balanse.

Salmon Evolution sier de har klare ambisjoner om å være blant de ledende aktørene i dette markedet.

- Selskapet har et klart veikart mot +70 000 tonn produksjonskapasitet innen 2030 og er allerede på sporet for rundt 25 000 tonn innen 2024, sier de.

Har du en sak du
vil tipse oss om?