Gå til innhold
Annonse
Bente Torstensen er divisjonsdirektør i Nofima, og forteller at de ser på digitaliseringen som et verktøy som kan brukes blant annet til å optimalisere produksjon. Foto: Nofima.
Bente Torstensen er divisjonsdirektør i Nofima, og forteller at de ser på digitaliseringen som et verktøy som kan brukes blant annet til å optimalisere produksjon. Foto: Nofima.

Juleintervju: Det er mye bra som skjer innenfor digitalisering av havbruksnæringen, og det er en utvikling som skjer raskt, sier Bente Torstensen, divisjonsdirektør i Nofima.

Annonse

Big data og fokus på datakvalitet og automatisering er en veldig positiv utvikling sier Torstensen til Kyst.no og legger til at Nofima satser på dette forskningsområde innenfor akvakultur og ser det som enda et verktøy å bruke blant annet i optimalisering av produksjon.

- Vi fikk nettopp innvilget forskerstyrt prosjekt i forskningsrådet der vi skal jobbe med geneditering som mulig verktøy i avl for robust fisk.

Det er et område hvor utviklingen skjer med rekordfart internasjonalt sier hun og man må ha dokumentasjon for mulighetene og begrensningene geneditering har.

- Vi satser også på mer forskning på digitalisering i akvakultur i året som kommer. Her skisseres mye muligheter og vi må bygge dokumentasjon og forskningskompetanse for hvordan digitalisering kan være et verktøy for å løse flaskehalsene for vekst og bærekraftig utvikling av akvakultur, sier Torstensen.

Flere forskjellige forskningsprosjekter

Året 2018 sier hun har vært preget av forskningsprosjekt som bidrar til bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. Torstensen legger til at det er en imponerende dynamikk i utvikling av teknologi, fôr og digitalisering av havbruk.

Fem kjappe:

1. Vil det bli eksportert mer laksevolum neste år? Nei

2. Er PD langt mer kontrollert neste år pga ny vaksine? Vet ikke

3. Tror du det vil lyse rødt "trafikklys" ved noen området til neste år? som fører til at de må redusere MTB? Ja

4. Er Harald Nesvik fiskeriminister ut neste år? Ja

5. Gjennomsnittlig laksepris for 2018 er cirka 59 kr/kg. Hva blir gj.snittsprisen for 2019? 63 kr/kg

- Jeg vil trekke frem forskningen på fôr, ernæring og avl for forebyggende fiskehelse. Det inkluderer kunnskapsbygging innenfor de nevnte forskningsområdene i tillegg til å forstå hvordan miljøbetingelser kan optimaliseres for å sikre produksjon av robust fisk.

I tillegg er det i FishWell prosjektet dokumentert hvordan man skal kunne måle fiskevelferd, sier hun, og legger til at det er et viktig grunnleggende arbeid som må videreutvikles.

Torstensen informerer at det i Nofima også jobbes med mange alternative protein, energi og omega-3 kilder i fôr.

- Vi sikter mot at fremtidens fôr har full fleksibilitet i valg av råvarer. For å lykkes må vi ha kunnskap om fiskens ernæringsbehov, innhold av næringsstoff i nye råvarer og deres fysiske egenskaper som ingrediens i fiskefôr. Fett og protein fra insektlarver er en av mange lovende alternativer, påpeker hun.

Ivareta fiskens behov

På spørsmål om hva hun mener bør bedres i havbruksnæringen til neste år svarer Torstensen at det er mye spennende som skjer innenfor utvikling av ny teknologi. Hun påpeker at her må kunnskapsbygging på biologi bli enda tydeligere og mer fokus på hvordan ny teknologi skal utvikles for å ivareta fiskens biologi.

- Det er fiskens egne behov som må være i sentrum når valg av teknologiløsninger gjøres. Ivaretar vi fiskens egne behov lykkes vi i å redusere tap i produksjon og dokumentere god fiskehelse og -velferd.

Ønsker seg endret tenkemåte

Dersom hun skulle fått et juleønske innvilget overfor havbruksnæringen svarer hun at det skulle vært en teknologi som kan endre måten man tenker fiskeoppdrett på fra gruppenivå til individnivå.

- Da vil den fisken som trenger behandling få det, mens resten av fisken i merdene kan fortsette å spise og vokse. Det er overhode ingen original ide.

Tostensen understreker avslutningsvis at næringen bør være mer transparent med kunnskapsbasert åpen kommunikasjon og støtte opp om utvikling av kunnskap gjennom etterprøvbar vitenskapelig dokumentasjon.

Les alle juleintervjuene her. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse