Gå til innhold
Annonse
Slik ser Ecomerden til Sulefisk ut, som om berre nokre veker skal få sitt fjerde utsett med fisk. Foto: Sulefisk.
Slik ser Ecomerden til Sulefisk ut, som om berre nokre veker skal få sitt fjerde utsett med fisk. Foto: Sulefisk.

Sulefisk skal i løpet av månaden setje ut 140 000 smolt i Ecomerden, dette blir selskapets fjerde utsett i den lukkede merden i sjø. 

Annonse

Sulefisk har hatt gode resultat med fisken i Ecomerden deira. Lite lus og ein meir robust fisk med låg dødeligheit er fasiten etter dei tre fyrste generasjonane. No skriv selskapet at dei nærmar seg utsett og har nylig gjennomført inspeksjon på smolten som skal til Ecomerden.

Utsett på slutten av månaden

På Facebook melder selskapet at både driftsleiar Bjørn på Sol Smolt og fiskehelsekoordinar Vegar frå Sulefisk var godt nøgd med smolten som skal flyttast til Bukkholmen i slutten av januar.

Omlag 140 000 stk med snittvekt ved utsett på cirka 70 gram skal ha Ecomerden som bopel fram til ca. juni 2019 før den vert flytta til open merd. 

Her tas det prøvar av hjertet til smolten som skal sendast inn for PD-screening. Foto: Sulefisk.
Her tas det prøvar av hjertet til smolten som skal sendast inn for PD-screening. Foto: Sulefisk.

Michael Niesar, daglig leder i Sulefisk har tidlegare uttalt at oppsummert har fisken frå semilukka-merd følgande fordelar etter deira erfaringar:

  • Fisken er meir robust, har mindre sjukdom og lågare dødelegheit.
  • Man unngår inntak av overflatevatn med inntak på 25m som fører til stabilt merdmiljø og mindre smittefare. Her understreker Nieser Anne Stene sin doktoravhandling frå 2013 «Transmission og Pancreas Disease…» som bekrefter at PD smitter via fetthinne i overflaten.  
  • Betre farge av fileten. Sulefisk analyserte høgare Asta-nivået under kvalitetsprøvane. Mogleg hypotese er at dette også kan vere ein indikator for meir robust fisk.
  • Betre vekst etter flytting til open merd og rask produksjon. Ev. litt kompensasjonsvekst etter fase i semilukka merd.
  • Lusefri produksjonsfase.
Smolten som Sol Smolt leverer til Sulefisk i slutten av januar har no oppnådd ei snittvekt på ca 70 gram. Denne har dei tilsette på settefiskanlegget gitt omsorg og godt stell sidan rogna vart klekt i klekkeskapa på anlegget, skriv selskapet. Foto: Sulefisk.
Smolten som Sol Smolt leverer til Sulefisk i slutten av januar har no oppnådd ei snittvekt på ca 70 gram. Denne har dei tilsette på settefiskanlegget gitt omsorg og godt stell sidan rogna vart klekt i klekkeskapa på anlegget, skriv selskapet. Foto: Sulefisk.
Vegar er godt nøgd med kvaliteten på smolten, skriv selskapet, og påpeikar at eit uttak av smolt vert målt med lengde og vekt i tillegg til å bli vurdert fiskehelsemessig. Det vert også tatt ut fiskar for PD-screening. Sissel (bak kameraet) har i oppgave å dokumentere inspeksjonen for utarbeiding av smoltinspeksjonsrapport. Foto: Sulefisk.
Vegar er godt nøgd med kvaliteten på smolten, skriv selskapet, og påpeikar at eit uttak av smolt vert målt med lengde og vekt i tillegg til å bli vurdert fiskehelsemessig. Det vert også tatt ut fiskar for PD-screening. Sissel (bak kameraet) har i oppgave å dokumentere inspeksjonen for utarbeiding av smoltinspeksjonsrapport. Foto: Sulefisk.
Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse