Gå til innhold
Annonse
Ny felstudie viser at fôrtilsetning har svært positiv effekt mot lusepåslag hos regnbueørret. Foto: Biofeed.
Ny felstudie viser at fôrtilsetning har svært positiv effekt mot lusepåslag hos regnbueørret. Foto: Biofeed.

En feltstudie gjennomført av Nofima i 2017, på vegne av Aller Aqua Norway AS, viser at fôrtilsetningen Biofeed Forte har svært positiv effekt mot lusepåslag hos regnbueørret.  

Annonse

Studien ble gjennomført ved Aller Aqua sitt anlegg ved Vadheim i Sogn fra mai til oktober 2017. Det er forskerne André S Bogevik, Aleksei Krasnov, Turid Mørkøre, Carlo Lazado, Bjarne Hatlen og Thomas Larsson som har utført det vitenskapelige arbeidet på vegne av Nofima.

- De har blant annet sett på hvilken effekt man har av å benytte Biofeed Forte i fôret, sammenlignet med andre kommersielle referansefôr, skriver Havbrukspartner i en pressemelding på vegne av Biofeed. 

Lavere lusepåslag

Rapporten konkluderer med at fisk fôret på dietter med Biofeed Forte opplever en tydelig trend med lavere lusepåslag, og særlig hva gjelder påslag av kjønnsmoden hunnlus. Spesielt tydelig blir dette i perioder med høyt lusetrykk. I oktober hadde fisk fôret med dietter med og uten Biofeed Forte et gjennomsnittlig lusepåslag på henholdsvis 0,3 og 2,1 kjønnsmodne hunnlus.

- Vi er svært tilfredse med å ha fått gjennomført studien på en kvalifisert måte. Dette viser igjen at vi har våre ord i behold hva gjelder Biofeed Forte sin effekt mot lakselus, sier Kjell G. Lund, som leder leverandøren Biofeed AS i Trondheim i pressemeldingen.

Biofeed Forte består av naturlige mineraler og silikater, og har blitt brukt i fôr til en rekke arter, både hos husdyr og oppdrettsfisk. Biofeed AS jobber kontinuerlig med å dokumentere effekt hos laksefisk, og Kjell G. Lund håper spesielt at ørretoppdretterne får med seg de resultatene man nå ser på regnbueørret oppdrettet i Norge. Man har også pågående studier på laks, der resultatene er lovende.

- Vi kan nå trygt slå fast at fisken får en økt motstandsdyktighet mot lus gjennom å tilsette Biofeed Forte i fôret, og i tillegg presterte fisken i studien svært godt på tilvekst, farge i filet og overlevelse frem til slakt. Dette er resultater som legger seg rett på bunnlinja til en fiskeoppdretter, og i tillegg vil man oppleve bedre velferd for fisken gjennom produksjonen, sier Lund.

Foto: Biofeed.
Foto: Biofeed.
Foto: Biofeed.
Foto: Biofeed.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse