Gå til innhold
Annonse
Norges Sjømatråd melder at sjømateksporten snart har rundet 100 milliarder kroner.
Norges Sjømatråd melder at sjømateksporten snart har rundet 100 milliarder kroner.

Ved utgangen av november har Norge eksportert 2,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 97,7 milliarder kroner.  Denne uken passeres 100-milliarders grensen.

 

Annonse

Administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen, forteller i en pressemelding at det er et bevis på at verden elsker sjømat fra Norge og at sjømatnæringen er en av landets viktigste fremtidsnæringer.

- Samtidig er sjømat en del av løsningen på de store, globale utfordringene rundt klima, helse og behovet for mer mat. Forbrukeren vil ha sunn og bærekraftig mat av høy kvalitet. Som verdens nest største eksportør av sjømat ser framtiden lys ut for sjømatnasjonen Norge, står det i meldingen.

Sjømateksporten har siden 2010 doblet seg fra 50 til 100 milliarder, og Larsen peker på fire hovedårsaker.

- Vi har fått bedre betalt for den fantastiske sjømaten vår og har opplevd en betydelig vekst i etterspørsel. Det har vært en prisvekst i norske kroner for flere arter, for eksempel har verdien av norsk lakseeksport økt med 129 prosent siden 2010. I tillegg har den norske kronen vært svak, noe som er fordelaktig for eksporten. Samtidig har aktivt markedsarbeid fra myndighetene og næringens side, både med markedsadgang og markedsføring av produktene, gitt resultater, avslutter Larsen.

Verdiøkning og volumfall

Norge eksporterte 273 000 tonn sjømat for 10,5 milliarder kroner i november.

Mot samme periode i fjor betyr det at verdien økte med 6 prosent, eller 574 millioner kroner og volumet falt med 5 prosent.

Hittil i år har eksportvolumet har falt med 4 prosent, og verdien har økt med 8 prosent eller 7 milliarder kroner fra samme periode i fjor (januar til og med november 2018). 

Det har vært en verdiøkning  for laks på 12 prosent eller 705 millioner kroner fra november i fjor. Kilde Norges Sjømatråd.
Det har vært en verdiøkning for laks på 12 prosent eller 705 millioner kroner fra november i fjor. Kilde Norges Sjømatråd.

Verdivekst for laks

Norge eksporterte 108 000 tonn laks for 6,2 milliarder kroner i november. Volumøkningen er på 7 prosent, mens verdiøkning er på 12 prosent eller 705 millioner kroner fra november i fjor.

- Hittil i år har Norge eksportert 1 million tonn laks for 66 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 7 prosent, mens verdien økte med 6 prosent eller 3,9 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i november måned 59,06 kroner per kilo mot 56,07 kroner i november i fjor, forteller Sjømatrådet videre.

Polen var det største vekstmarkedet i november med en økning på 165 millioner kroner eller 21 prosent.

- En stadig større andel av eksporten til EU går til land som tradisjonelt har en stor videreforedling av norsk laks beregnet for eksport, hovedsakelig til andre EU-land. Om lag 84 prosent av laksen som går inn til Polen blir videreforedlet og eksportert. Eksempel på andre land som videreforedler en stor andel av den norske laksen som de importerer er Danmark, Nederland og Litauen, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Vekst for ørret

Norge eksporterte 6 700 tonn ørret for 382 millioner kroner i november. Det er en volumøkning på 30 prosent, mens verdiøkningen er på 20 prosent eller 64 millioner kroner fra november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 54 100 tonn ørret for 3,3 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 31 prosent og en verdiøkning på 25 prosent eller 659 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Hviterussland og USA kjøpte mest ørret fra Norge i november.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse