Gå til innhold
Annonse

Sjømatrådet: Store endringer i lakseeksporten mellom ulike markeder

Fiskedisk i Sør-Korea med emballerte produkter. Foto: Norges sjømatråd
Fiskedisk i Sør-Korea med emballerte produkter. Foto: Norges sjømatråd

Om man sammenligner påskeeksporten i år med påskeuken i fjor (uke 16), ser Sjømatrådet en økning i eksporten av både laks og torsk til bearbeidingsmarkeder som Polen og Nederland.

Annonse

Korona-pandemien fører til økt usikkerhet i verdenshandelen og vi ser endringer i forbrukeradferd og transportmønster som påvirker flere markeder. Spesielt utsatt er restaurantsegmentet (Horeca), mens det rapporteres om en økning i dagligvare og matleveringstjenester til hjemmet som følge av utstrakt hjemmekarantene i flere berørte markeder. En svekket norsk krone bidrar til å dempe noe av effekten knyttet til lavere etterspørsel.

Det skriver Norges sjømatråd i en statusoppdatering fredag morgen.

Eksport av hel laks i påskeuken (uke 15) til de ulike markedene. Figuren viser avvik fra eksporten i påskeuken i fjor (uke 16). Klikk for større. Kilde: Norges sjømatråd.
Eksport av hel laks i påskeuken (uke 15) til de ulike markedene. Figuren viser avvik fra eksporten i påskeuken i fjor (uke 16). Klikk for større. Kilde: Norges sjømatråd.

-  Siden en rekke land har innført restriksjoner som rammer restaurantsegmentet hardt, ser vi i flere markeder en dreining mot mer salg av norsk sjømat i dagligvare, og da spesielt som ferdigpakkede og fryste produkter. Om vi sammenligner påskeeksporten med påskeuken i fjor (uke 16), ser vi en økning i eksporten av både laks og torsk til bearbeidingsmarkeder som Polen og Nederland. Dette er markeder som videreforedler fisken til konsumferdige produkter for salg i dagligvarehandelen, sier Paul Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

- Det var en nedgang på 4 prosent i eksporten av fersk hel laks i påskeuken. Vi ser nå store endringer i lakseeksporten mellom ulike markeder sammenlignet med påskeuken i fjor. Dette viser at det er stor volatilitet i laksemarkedet som følge av koronasituasjonen, sier Aandahl.

- EU hadde en nedgang på 4 prosent for fersk hel laks i påskeuken. Vi ser at eksporten til videreforedlingsmarkeder som Polen, Nederland og Litauen gikk bra og eksporten til enkeltmarkeder som Spania, Storbritannia, Tyskland og Finland økte, mens det var nedgang til Frankrike og Italia, sier Aandahl.

- Laks er favorittfisken til spanjolene og vi ser en dreining til økt hjemmekonsum som langt på vei har kompensert for bortfallet av restaurantmarkedet i Spania. Eksporten av fersk hel laks til Spania økte med 16 prosent i påskeuken, sier Bjørn Erik Stabell, Sjømatrådets fiskeriutsending til Spania.

Fordeling av de ulike fraksjonene av laks som ble eksportert i påskeuken (uke 15) i 2020, sammenlignet med påskeuken (uke 16) 2019.  Klikk for større.  Kilde: Norges sjømatård.
Fordeling av de ulike fraksjonene av laks som ble eksportert i påskeuken (uke 15) i 2020, sammenlignet med påskeuken (uke 16) 2019. Klikk for større. Kilde: Norges sjømatård.

- Spania er imidlertid et av de landene i verden som er sterkest rammet av koronaviruset. Det er også et av de landende som har iverksatt de strengeste restriksjoner for sine innbyggere. Dette påvirker selvsagt alle spanjoler som er i sin femte uke med «lock down» og en analyse gjennomført av Kantar TNS viser blant annet at 85 prosent av spanjolene ser negativt på sin egen økonomi fremover, sier Stabell.

- Den totale eksporten av fersk hel laks til Asia var lik med påskeuken i fjor, mens spesielt tre markeder skiller seg positivt ut, Kina, Hong Kong og Taiwan, sier Aandahl.

- Ettersom det kinesiske markedet nå gradvis er på vei tilbake fortsetter Norge å styrke sin posisjon i det kinesiske laksemarkedet. De siste ukers økning viser dette og forrige ukes økning til 623 tonn tilsvarer en vekst på hele 149 prosent sammenlignet med påskeuken i fjor, sier Victoria Braathen Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.

- Sammenlignet med påskeuken i fjor, var det en nedgang på 4 prosent i eksporten av fersk hel laks til 11 993 tonn i påskeuken i år. Eksporten av fersk filet gikk ned med 5 prosent, mens eksporten av fryst filet økte med 123 prosent til 1027 tonn, sier Aandahl.

- Det var en nedgang i gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks på 12 prosent til 59,40 kroner i uke 15 sammenlignet med samme uke i fjor. Målt i euro er prisfallet på hele 33 prosent sier Aandahl.

Torskeeksporten økte i påskeuken

- Eksporten av fersk torsk økte med 56 prosent i påskeuken sammenlignet med påskeuken i fjor til 1033 tonn. I tillegg til Danmark som er et tradisjonelt omlastingsmarked, ser vi en vekst til videreforedlingsmarkedene Nederland og Polen. Også for skreien var det en vekst i påskeuken på 11 prosent til 131 tonn, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

- Veksten skyldes i stor grad godt vær og gode leveranser av fersk torsk gjennom påskeuken, sier Pettersen.

- Veksten i eksporten av klippfisk og saltfisk fortsatte også forrige uke, målt mot påskeuken i fjor. Vi ser derimot et betydelig fall i eksporten av tørrfisk, både i volum og pris. Dette må ses i sammenheng med de store utfordringene hovedmarkedet Italia møter under koronakrisen i landet, sier Pettersen.

- I Portugal spises det tradisjonelt mye klippfisk i påsken, og til tross for stor usikkerhet i forbindelse med koronakrisen, rapporteres det om at salget av klippfisk gikk fra normalt til usedvanlig godt i år. En kjede rapporterte om “større etterspørsel etter klippfisk enn påskeegg”, sier Johnny Thomassen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Portugal.

- Ved inngangen til 2020 var den brasiliansk realen allerede svak målt mot US dollar. I mars falt den ytterligere som følge av koronaviruset og fall i oljeprisen. Valutasvekkelsen på 31 prosent har kraftig redusert kjøpekraften til brasilianerne, og klippfisken møter lavere etterspørsel i markedet. Så langt i år er volumet redusert med 26 prosent og verdien 22 prosent, sier Øystein Valanes, Sjømatrådets fiskeriutsending til Brasil. 

- Vi ser en fortsatt prisvekst for de fleste produktene målt i norske kroner, men det er et betydelig prisfall målt i euro spesielt for ferske produkter sammenlignet med påskeuken i fjor. De konvensjonelle produktene som klippfisk og saltfisk holder fortsatt høyt prisnivå også målt i andre valutaer, sier Pettersen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse