Gå til innhold

Skal skaffe mer kunnskap om yersiniose i Midt-Norge

Yersiniose. Foto: Marin Helse.
Yersiniose. Foto: Marin Helse.

Hva er årsakene til økningen i antall utbrudd av yersiniose i sjøfasen? Hvor utbredt er ulike varianter av bakterien Yersinia ruckeri i Midt-Norge? Er det bare Yersinia ruckeri alene som forårsaker sykdom?

Veterinærinstituttet ved prosjektleder Duncan John Colquhoun starter i disse dager et FHF finansiert prosjekt med tittelen ‘Yersiniose: Utredning av økende forekomst hos norsk oppdrettslaks i sjøfasen’, med målsetning om å få mer kunnskap om bakterien og de smittemessige faktorene hos laks i Midt-Norge.

Det melder Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) på sine nettsider. 

Foto: veterinærinstituttet.
Foto: veterinærinstituttet.

Yersiniose forårsakes av bakterien Yersinia ruckeri, og er i Norge forbundet nesten utelukkende med sykdom hos laks. Yersiniose er i utgangspunktet å regne som en ferskvannssykdom, men de siste 2-3 årene har det vært en betydelig økning i antall påviste utbrudd hos laks i sjø, særlig i Midt-Norge. For en stor andel av tilfellene sees ingen direkte sammenheng med kjent Y. ruckeri-​problematikk i ferskvannsfasen. 

Prosjektet har flere arbeidspakker som vil jobbe med ulike problemstillinger. En hovedmålsetning er å identifisere årsaksforhold i forbindelse med yersiniose hos sjøsatt laks, og da særlig sent i sjøfasen.

Videre skal det utvikles et sensitivt verktøy for påvisning av bakterien som skal brukes til å undersøke utbredelse og omfang av viktige stammer av bakterien i både settefisk- og matfiskanlegg i Midt-Norge. Det er også en uttrykt målsetning å utvikle en smittemodell for både fersk- og saltvann, slik at det er mulig å teste ulike faktorer som kan utløse sykdom.

Gjennom identifisering av smitteveier bør det være mulig å introdusere målrettede tiltak som vil begrense betydningen av yersiniose i norsk lakseoppdrett.

Les mer om prosjektet her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?