Gå til innhold
Rognkjeksrogn formet til sterner hos Skjerneset fisk. Foto: Skjerneset fisk.
Rognkjeksrogn formet til sterner hos Skjerneset fisk. Foto: Skjerneset fisk.

Skjerneset fisk satser for fullt på øyerogn fra rognkjeks, og deler nå sine erfaringer fra produksjonen. 

Skjerneset Fisk har siden oppstart i 2015 produsert rognkjeksegg og melke, for oppdrettere i Norge, Skottland og Irland. I 2017 startet de også med produksjon av øyerogn for oppdrettere. 

Daglig leder Tor Gunnar Mork Otterlei forteller til Kyst.no at de har lagt bak seg en meget lærerik og interessant 2018.

- Vi har i 2018 som var vårt første hele produksjonsår for øyerogn, kunne levere mer eller mindre ferdig testet og screenet øyerogn fra januar til desember. Vi har gjort oss store erfaringer med det å inkubere rogn fra temperaturer helt ned i to grader, opplyser han. 

Disse erfaringer har gjort at selskapet har kunnet levere rogn når kunden selv ønsker det, uavhengig av inntaksvannet.

- Dette har gitt oss store fordeler med å kunne selge rogn, selv om tilgangen på stamfisk har vært frafallende på enkelte tider av året, legger han til.

Selskapet har nå produsert opp 1400 egenproduserte inkubatorer som gir plass til ca 700 liter med rogn. Foto: Skjerneset fisk.
Selskapet har nå produsert opp 1400 egenproduserte inkubatorer som gir plass til ca 700 liter med rogn. Foto: Skjerneset fisk.

Egne inkubatorer 

Skjerneset Fisk har nå produsert opp 1400 egenproduserte inkubatorer som gir plass til ca 700 liter med rogn. Dette gjør at de kan inkubere rogn fra hver enkelt hunnfisk, noe som Otterlei mener er ganske unikt. 

- Å ha egne inkubatorer er en fordel for å unngå smitte fra flere hunner i samme rognkake, da enkelte blander rogn fra flere hunnfisk. De inkubatorer som finnes på markedet i dag er veldig plasskrevende i et klekkeri og derfor blir det blandet rogn fra flere hunner og plassert i en og samme inkubator, påpeker Otterlei. 

Rognkjeksrognen kommer i flere ulike farger. Foto: Skjerneset Fisk.
Rognkjeksrognen kommer i flere ulike farger. Foto: Skjerneset Fisk.

2000 liter øyerogn

Selskapet har pr i dag cirka 20 anlegg i Norge og fem anlegg i Irland, Skottland, Wales og Sør-England som de sender rogn til hele året. Rogneksporten deres til utlandet utgjør ca. 200 liter i året fra deres produksjon, som i 2018 var på cirka 2000 liter ferdig testet øyerogn.

- Vi leverte i fjor rogn fra januar til august. Rognen som ble levert i juli og august, var rogn som ble inkubert i mai og juni. Denne ble avklimatisert etter inkubering og dager før utlevering. Dette kan vi gjøre da vi kan styre temperaturen på de ulike avdelinger vi har på anlegget, forteller Otterlei til Kyst.no.

Han påpeker at de så ganske fort at rognen fikk økt dødelighet ved feil inkuberingstemperatur, derfor fikk de i høst tilgang på forskjellige temperaturer i de ulike avdelingene deres.

- Vi har også fått tilbakemelding fra kundene at larvene er jevnere i påveksttiden, ettersom vi kjøler rognen, opplyser han.

Selskapet har på slutten av 2018 lagt inn en betydelig mengde rogn til nedkjøling, ettersom deres kunder ønsket rogn levert i januar og februar.

- Vi har pr dags dato veldig lite stamfisk tilgjengelig, men pga de kjøleforsøkene vi fikk gjort i fjor kan vi nå sende ut ca. 350 liter ferdig testet øyerogn i løpet av januar og februar. Dette gjør at det vil bli god tilgang på rognkjeks til høsten, da de fleste ønsker rognkjeks på fallende sjøtemperaturer, sier han fornøyd.

- Hjelper neppe en syk rognkjeks

Skjerneset fisk har også et prosjekt på gang der de skal se på om de kan finne nye typer sykdommer som rognkjeks kan være smittebærer av.

- Vi ser ofte at stamfisk vi fanger inn har tydelige tegn på sykdom på indre organer, men når vi screener rognkjeksen så finner vi veldig sjeldne sykdommer. 

Otterlei og teamet hans tror årsaken kan være at de rett og slett ikke har mulighet i dag til å screene for det som faktisk gjør fisken syk.

- Vi ser da tydelig at et avlsprogram på rognkjeks er altfor tidlig å starte med, da vi per dags dato har nesten bare kjente laksesykdommer å teste for og det hjelper neppe en syk rognkjeks, mener han.

Skjerneset fisk bygger for tiden ut anlegget for å få plass til flere rognavdelinger. Dette arbeidet er estimert skal koste rundt fem-ti millioner kroner. Foto: Skjerneset fisk.
Skjerneset fisk bygger for tiden ut anlegget for å få plass til flere rognavdelinger. Dette arbeidet er estimert skal koste rundt fem-ti millioner kroner. Foto: Skjerneset fisk.

Bygger flere rognavdelinger

I starten av det nye året har selskapet startet utbygging av eksisterende anlegg for å kunne legge inn mer rogn på kjøling.

- Vi ser det at kundene øker volumet på bestillingene, så derfor bygger vi ut anlegget med rundt 300 kvadrat for å øke produksjonen. De ekstra rognavdelingene har en kostnadsramme på rundt fem til ti millioner, sier Otterlei.

- Vi vil også øke behov for produksjonsvann, men vi vil fremdeles kunne filtrere ned til en micron på rognvannet. Dette ønsker vi for å forebygge smitte gjennom partikler i vannet, utdyper han.

Skjerneset fisk ønsker nå å satse på berggylteproduksjon, samt produsere rogn til oppdrettere. Klikk for større bilde. Illustrasjonsfoto av fiske av berggylte: Therese Soltveit/Kyst.no.
Skjerneset fisk ønsker nå å satse på berggylteproduksjon, samt produsere rogn til oppdrettere. Klikk for større bilde. Illustrasjonsfoto av fiske av berggylte: Therese Soltveit/Kyst.no.

Vil satse på berggylte

Otterlei og Skjerneset Fisk ser også et økende behov for bergylte, og har fått flere henvendelser fra rognkjeks-rognkunder som kunne tenkt seg å starte med berggylte, men mangler tilgang på berggylterogn. 

- Vi ser at det markedet er stort i Norge og ønsker å satse. Vi er nå i gang med en prosess der vi søker om tillatelse for produksjon og stamfiskhold av bergylte. Vi vil så snart tillatelse er på plass, starte bygging av et testanlegg for bergylte.

- Når all prosjekteringen og tillatelsene er på plass, ser vi for oss det første året en produksjon på 50.000 til 100.000 berggylter, sier han. 

Deretter påpeker Otterlei at det neste byggetrinn vil være å øke produksjonen den dagen de får bergylte-produksjonen til.

- Vi har også planer om å kunne levere øyerogn til kunder som trenger rogn til bergylte-produksjon, opplyser han avslutningsvis. 

Les også disse tidligere sakene om selskapet

Har du en sak du
vil tipse oss om?