Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Ocein AS
Illustrasjonsfoto: Ocein AS

Kystdesign AS signerte forrige uke kontrakt med Ocein AS på levering av 15stk Stealth Cleaner  notvaskere.

Stealth Cleaner notvasker er en fjernstyrt undervannsfarkost for skånsom rengjøring  av oppdrettsanlegg og er blitt et viktig verktøy for bekjempelse av lus og for å sikre god fiskevelferd. 

Stealth Cleaner er utviklet med bakgrunn i Kystdesigns lange erfaring innen ROV og  undervannsrobotikk samt Ocein’s brede kompetanse innen havbruk. 

- Sammen med tidligere leveranse på nærmere 60stk Stealth Cleaner’e er denne kontrakten nok en  bekreftelse på en vellykket satsning inn mot havbruk. Det tette samarbeidet med en profesjonell  aktør som Ocein samt KYSTDESIGN sin unike teknologi innen ROV og undervannsrobotikk er viktige  faktorer som har bidratt til at Stealth Cleaner er blitt en stor suksess i både norsk og internasjonal  havbruksbransje, sier Åge Holsbrekken, daglig leder i Kystdesign AS.

- Ocein opplever stor etterspørsel i markedet både i Norge og internasjonalt, og er nå godt etablert  i både Norge og i Chile. Sammen med Kystdesign er vi ekstremt opptatt av å levere den beste  kvaliteten både på produktet og i ettermarkedet gjennom service og support. Dette er et av de  viktigste suksesskriteriene og vi ser fram til et videre tett samarbeid med Kystdesign gjennom  leveranser og videre utvikling av Stealth Cleaner, sier Erik Aspen, daglig leder i Ocein AS. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?