Gå til innhold
Annonse
Mekanisk avlusing illustrasjonsfoto. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Mekanisk avlusing illustrasjonsfoto. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Legemiddelbehandlingene er nesten halvert så langt i år. Men antall mekaniske veier opp, så i sum behandles det mer mot lus nå enn i fjor. Et fylke behandler relativt sett mye mer i år, to andre vesentlig mindre.

Annonse

Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett har studert statistikken fra Lusedata for innmeldte lakselusbehandlinger per uke 42 i 2016 og 2017. Det er en del interessante utviklingstrekk.

Kitinsyntesehemmere

Fylkesvis bruk av kitinsynstesehemmere i 2016 og 2017 per uke 42. Datakilde: Lusedata. Klikk for større.
Fylkesvis bruk av kitinsynstesehemmere i 2016 og 2017 per uke 42. Datakilde: Lusedata. Klikk for større.

I fjor ble disse brukt i seks ulike fylker. Ser man bort fra en enslig behandling i Nordland så langt i år, er det kun benyttet denne legemiddelgruppen i de tre fylkesgruppene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Agder. Spesielt er det at man per uke 42 i fjor ikke hadde benyttet kitinsyntesehemmere i Rogaland/Agder i det hele tatt, mens man i år har brukt dem 18 ganger. Resten av året i fjor benyttet imidlertid Rogaland/Agder seg av dem 8 ganger.

For hele landet er de benyttet 83 ganger, mot 113 i fjor på samme tid.

Emamektin/Slice

Fylkesvis bruk av Slice i 2016 og 2017 per uke 42. Datakilde: Lusedata. Klikk for større.
Fylkesvis bruk av Slice i 2016 og 2017 per uke 42. Datakilde: Lusedata. Klikk for større.

Slice brukes først og fremst som påslagshemmer, men vi har valgt å ta dem med i denne oversikten.

Så langt i år er de brukt 257 ganger, mot 319 i fjor.

Nordland peker seg ut som det store Slice-fylket, mens Sør-Trøndelag som var storbruker i fjor har strupt inn.

Bad – utenom hydrogenperoksid

For badbehandlingene ser man den aller største reduksjonen. Disse ble byttet 367 ganger per uke 42 i fjor, mens i år har man kun brukt denne behandlingsformen 107 ganger.

Nordland og Troms er de fylkene der det er mest badbehandling.

Fylkesvis bruk av bad (utenom H2O2) i 2016 og 2017 per uke 42. Datakilde: Lusedata.
Fylkesvis bruk av bad (utenom H2O2) i 2016 og 2017 per uke 42. Datakilde: Lusedata.

Hydrogenperoksid

Fylkesvis bruk av hydrogenperoksid i 2016 og 2017 per uke 42. Datakilde: Lusedata. Klikk for større.
Fylkesvis bruk av hydrogenperoksid i 2016 og 2017 per uke 42. Datakilde: Lusedata. Klikk for større.

Mens bruken av hydrogenperoksid nær ble halvert fra toppåret 2015 til 2016, ser det ikke ut som reduksjonen fortsetter i samme tempo i år.

I fjor hadde man benytte seg av H2O2 som behandlingsmiddel 92 ganger, mens man i år har brukt det 72 ganger.

Også her er det Troms og Nordland som peker seg ut, med Rogaland/Agder på en god tredjeplass.

Mekanisk Avlusning

Fylkesvis bruk av mekaniske avlusninger i 2016 og 2017 per uke 42. Datakilde: Lusedata. Klikk for større.
Fylkesvis bruk av mekaniske avlusninger i 2016 og 2017 per uke 42. Datakilde: Lusedata. Klikk for større.

Den behandlingsformen som fortsetter å øke er selvsagt mekanisk avlusning.

Hele 1276 ganger har man brukt dette for å bli kvitt lusen, mot 848 ganger på samme tid i fjor.

Møre og Romsdal er mest aktiv, deretter Hordaland, tett fulgt av Sogn og Fjordane.

Sum av alle metoder

Summerer man alle legemiddelbehandlinger ser man at disse er redusert betydelig fra 891 i fjor (per uke 42) til 526 i år. Størst er reduksjonen i badbehandlinger (utenom H2O2).

Bruk av legemiddelbaserte avlusninger i 2016 og 2017 per uke 42. Datakilde: Lusedata.
Bruk av legemiddelbaserte avlusninger i 2016 og 2017 per uke 42. Datakilde: Lusedata.

Legger man til mekaniske behandlinger har man derimot en svak økning fra 1739 (per uke 42) til 1802 så langt i år.

Bruk av avlusninger i 2016 og 2017 per uke 42. Datakilde: Lusedata.
Bruk av avlusninger i 2016 og 2017 per uke 42. Datakilde: Lusedata.

Avlusning per lokalitet

Men en ting er hvor mange ganger de ulike metodene byttes i de ulike fylkene. Vel så interessant kan det være å ta hensyn til at det er ulikt antall lokaliteter i de ulike fylkene.

Da ser man at utenom tre fylker ligger noenlunde likt. Men der man i Trøndelagsfylkene har mer enn halvert antall avlusninger per lokalitet siste året, har man i Møre og Romsdal mer enn doblet antall avlusinger.

For hele landet er tallet 3,18 avlusninger per lokalitet, mot 3,12 for samme tid i fjor.

Fylkesvis oversikt over antall avlusninger per lokalitet i 2016 og 2017 per uke 42. Datakilde: Lusedata.
Fylkesvis oversikt over antall avlusninger per lokalitet i 2016 og 2017 per uke 42. Datakilde: Lusedata.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse