Gå til innhold
Annonse
Slik henger ringen dypt nede i merden og bobler luft som får vannet til å flytte seg oppover.
Slik henger ringen dypt nede i merden og bobler luft som får vannet til å flytte seg oppover.

Midt-Norsk Ringen er en laksejacuzzi der luftbobler får dypvannet til å dras oppover i merden, noe som bedrer vannmiljø og dermed fiskevelferd bak luseskjørtene. Oppdretterne melder om gode erfaringer. Nå lanseres ringen i en versjon som er 39 % mer energieffektiv.

Annonse

Systemet brukes på rundt 43 lokaliteter per dags dato, og NorseAqua har levert omtrent halvparten av ringene i bruk. De estimerer at cirka 250 lufttilsettere er i drift nå.

Martin Munkeby, produktutvikler i Norse Aqua. Foto: NA.
Martin Munkeby, produktutvikler i Norse Aqua. Foto: NA.

For selv om teknologien er patentert, vil Midt-Norsk Havbruk at alle oppdrettere kan få bruke løsningen deres. Vilkåret er at man betaler inn 10 000 kroner per konsesjon til et Teknologifond som Midt-Norsk havbruk har opprettet. Flere selskap har valgt å gjøre dette.

- Teknologifondet har fått inn lisens for cirka 300 oppdrettstillatelser, og de aller fleste store oppdretterne tester ut systemet i noen av sine merder, sier Martin Mynkeby i NorseAqua til Norsk Fiskeoppdrett.

Midt-Norsk Ringen – en laksejacuzzi

  • Systemet har til hensikt å bedre vannmiljøet i merder med skjørt.
  • Er en form for mammutpumpe. Trykkluft blir blåst ned i en lufttilsetterring nede i merdene. Mengden luft til hver merd reguleres deretter av flowkontrollsystemet.
  • Luftboblene trekker med seg friskt vann fra dypet og bedrer vannmiljøet i øvre vannlag.
  • Dette gjør det mulig å beholde skjørtene på i perioder der kritiske oksygenforhold normalt ville tvunget lokaliteten til å fjerne eller heve skjørtene og risikere lusepåslag.
  • Utviklet og patentert av Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) etter en ide av daglig leder Frank Øren.
  • NorseAqua står for salg av løsningen, samt videreutvikling

Når det gjelder resultat viser han til god fiskevelferd og sier de hører jevnt over om gode resultater hos oppdretterne.

En effekt av løsningen har vært at fisken periodevis trekker inn i luftsøylen. Han sier de antar at denne atferden oppstårfordi fisken trives bedre her, og de jobber nå med å undersøke hvilke potensielle helseeffekter dette kan medføre. Bedre miljø og gjellehelse samt hjertehelse har vært diskutert.

Mynkeby påpeker at de oppdretterne som ikke får gevinstene de ønsker, har ikke bedre vann lenger ned i merden, og at de dermed ikke får noen forbedring.

- Vi ser fisken trekker inn i boblene når vannkvaliteten er bedre der. De fleste vi snakker med av oppdrettere ser jacuzzieffekten periodevis. På Vestlandet hører vi om 20 % mer oksygen i overflaten og 15 % i Troms, opplyser han.

Her kan man se fisken svømme i boblene. Foto: NorseAqua.
Her kan man se fisken svømme i boblene. Foto: NorseAqua.

- Kan bruke skjørtene dypere

Den største fordelen med denne løsningen, mener Mynkeby, er at du kan bruke skjørt lengre og dypere.

- Flere oppdrettere har også en arbeidsteori om at de kan fôre mer når fisken aktiviseres og vannkvaliteten er jevnt god. Du får høyere fôropptak når oksygenverdiene økes.

Alle merder som har bedre vannkvalitet på dypere vann mener han kan ha nytte av denne løsningen.

- Det er opp til oppdretterne å kjenne sine lokaliteter og bruke det der de kan få gevinstene, påpeker han. Nitrogenovermetning Noen oppdrettere har påpekt at nitrogenovermentning kanskje kan være et problem. Så langt er ikke dette dokumentert.

Mer egnergieffektiv

Helt nytt er det at ringen nå kommer i en forbedret utgave som sparer energi, og dermed diesel, om man har aggregat.

NorseAqua har sammen med Frank Øren utviklet en ring som er 39 % mer effektiv en fjorårets versjon. Beregninger som er gjort viser at oppdretteren da kan spare opptil 25 000,- i dieselkostnad pr merd pr år, ved å bruke den nye ringen. Dette er basert på en antagelse om en helårsdrift på 8760 timer og 3 kr pr kWh (dieselaggregat).

Les hele artikkelen i Norsk Fiskeoppdrett på papir, eller som digitalutgave her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse