Gå til innhold
Annonse

Spanjoler og portugisere leter etter mikroalger som kan brukes i fôr

Dyrking av mikroalger. Illustrasjonsfoto: Magnus Petersen.
Dyrking av mikroalger. Illustrasjonsfoto: Magnus Petersen.

Flere aktører i Spania og Portugal har gått sammen om prosjektet ALGARED+ for å finne de perfekte mikroalgene til bruk i fremtidens fiskefôrproduksjon. - Vi er klar over at andre har forsøkt å gjøre lignende screeninger, men vi tror at vår direkte link til bransjen vil hjelpe oss med å finne de rette algene, sier prosjektkoordinator João Varela.

Annonse

I et ekspertsamarbeid mellom Spania og Portugal, skal ALGARED+ prosjektet utvikle produkter og fremme teknologisk utvikling av mikroalgebioteknologi. Dette vil skje innen ulike felt, slik som helse, kosmetikk og akvakultur.

Kyst.no har vært i kontakt med Caty Cabrera, kommunkasjonsansvarlig for spanske CTAQUA, en av samarbeidspartnerne på prosjektet. Hun har ført dialogen med prosjektets koordinator, João Varela, som forteller at de nettopp har startet med screening av ulike mikroalger.

João Varela. Foto: Privat.
João Varela. Foto: Privat.

- Vi har allerede klart å isolere lovende, hurtigvoksende og robuste mikroalgestammer. Dette er nødvendig hvis de skal fungere som fremtidens mikroalger og produseres i industrielle fotobioreaktorer, sier han.

Leter etter mikroalger med passende egenskaper

Han forteller videre at algene nå vil bli kategorisert etter deres biokjemiske oppbygging og biomedisinske egenskaper.

- Mikroalger med passende biokjemisk profil og biomedisinske egenskaper vil bli testet til bruk i nytt fôr eller som råvare av høyverdige forbindelser som karotenoider (red adm: en gruppe kjemiske naturlige fargestoffer), omega-3 flerumettede fettsyrer og/eller andre uforutsette høyverdige biomolekyler, ekstrakter og ingredienser.

Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om opptak, lagring og mobilisering av næringsstoffer og biosyntese av karotenoider. Det er også forventet å identifisere lovende ekstrakter som utgangspunkt for ny medisin for kreft og smertebehandling ved hjelp av forskjellige screeningsplattformer.

Utfordrende miljøforhold

Prosjektkoordinatoren kan også fortelle om noen utfordringer tilknyttet prosjektet.

- En av de viktigste utfordringene nettverket står overfor, er det faktum at vi hovedsakelig er interessert i robuste, raskt voksende mikroalger som tåler de varierende og ofte utfordrende forholdene for mikroalger i utendørs industrielle fotobioreaktorer.

Han forklarer at nye mikroalger må være egnet for det for å være nyttige, og at dette kan ta litt tid å finne. Å sette begrensninger på mengden stammer som til slutt kan brukes i industrisammenheng kan også være vanskelig. Imidlertid finnes det måter å adressere disse utfordringene, eksempelvis kan en stamme forbedres/tilpasses ved bruk av gjennomstrømmingsmetoder, en teknikk som kalles "flowcytometri" og spesielle fotobioreaktorer designet for å etterligne spesifikke miljøforhold i havet.

Uutnyttet ressurs

Varela mener at det viktigste med et slikt prosjekt er å utforske mikroalgenes biologiske mangfold, som til nå er en uutnyttet ressurs.

- Vi er klar over at andre har forsøkt å gjøre lignende screeninger, men vi tror at vår direkte link til bransjen, vil hjelpe oss med å finne de rette algene.

Med på prosjektet fra portugisisk side er blant annet selskapet Necton, som har spesialisert seg på kommersialisering av mikroalger. De utvikler spesialfôr til akvakultur og akvarier.

Varela er også leder for en gruppe marinbioteknologer ved CCMAR, University of Algarve, og sier at han tror prosjektet vil kunne bevise at mikroalger kan brukes som erstatning for avlinger som fremmer avskoging i land som for eksempel Brasil.

 - Det finnes også andre muligheter, som for eksempel å bruke diverse deler av mikroalgens biomasse til å immunstimulere fisken og redusere sykdomsforekomst, legger han til. 

Han forteller at han og Rosa Léon ved University of Huelva møttes én gang, før de ble enige om å foreslå et samarbeidsprosjekt mellom de to landene, og at det var slik prosjektet ALGARED+ ble startet. Varela representerer portugisisk side, mens Léon er spansk og koordinerer prosjektet derfra.

Om ALGARED+:

  • Partnere i prosjektet er tre universiteter; University of Huelva (UHU), University of Algarve (UALG) og University of Cordoba (UCO), fire forskningsinstitusjoner; CTAQUA, IPMA (Portuguese Institute for the Sea and the Atmosphere), ICMAN og IFAPA, i tillegg til selskapene Necton og SEA4US.
  • Kick-off-møtet for prosjektet fant sted mai 2017 ved University of Algarve, med alle partnerne til stede.
  • Prosjektet vil gå over to og et halvt år, til 31. desember 2019.
  • Noen av partene hadde allerede samarbeidet før prosjektet ble godkjent. Nå styrker de dette samarbeidet med nettverk fra Andalucia og Algarve, to naboregioner på sør-vestkysten av Iberian Peninsula.
  • Konsortiet består av ni institusjoner, inkludert universiteter, forskningssentre og offentlige og private aktører i næringsområdene akvakultur, biomedisin og algeproduksjon, lokalisert i regionene Algarve og Alentejo i Portugal og Andalucia i Spania.
  • Nettverket ønsker å styrke forskning, utvikling og innovasjon i en voksende sektor med stort potensiale for mikroalgebioteknologi, og samtidig øke mengden forsøkssentere og kvalitetet på publikasjoner.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse