Gå til innhold
Annonse
De siste 12 månedene (MAT) er det solgt 122,8 million doser PD-vaksiner. Foto: Arkiv.
De siste 12 månedene (MAT) er det solgt 122,8 million doser PD-vaksiner. Foto: Arkiv.

I juli ble det solgt 57 millioner doser flerkomponentvaksine til laks. Det er på samme nivå som i fjor da det gikk ut 58 millioner doser.

Annonse

Så langt i år er det omsatt knappe 193 millioner doser flerkomponentvaksiner. Det er nesten 20 millioner flere doser enn i samme periode i 2017, melder Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health.

- Økningen fra i fjor skyldes i stor grad salget i januar og juni. Begge disse månedene ble det solgt rundt 7 millioner flere vaksinedoser enn tilsvarende måned i 2017, sier Sævareid.

Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health. Foto: MSD.
Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health. Foto: MSD.

Den tørre og varme sommeren gav noen utfordringer i form av gryende vannmangel hos enkelte aktører. Laksen er heller ikke særlig glad i badetemperaturer over 20 grader.

- Laks bruker mye oksygen, og varmt vann inneholder mindre oksygen enn kaldt vann. Stressende operasjoner som vaksinering og flytting bør man, i den grad det lar seg gjøre, utføre på temperaturer under 20 grader, forklarer Sævareid.

Statistikken for de siste tolv månedene (MAT) viser at det ble solgt 347 millioner flerkomponentdoser til laks fra juli 2017 til juli 2018, en økning på 23,5 millioner fra tilsvarende tolvmånedersperiode i 2016/2017.

ILA-vaksine i tillegg

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår, samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

Noe mindre PD-vaksinering i juli

Omsetningen av PD-vaksiner ligger fremdeles noe bak fjoråret. Hittil i år (YTD) er det solgt 59,9 millioner doser PD-vaksine, knappe fem millioner doser bak YTD juli 2017.  I juli i år ble det solgt 23 millioner doser PD-vaksine, mot 25,7 millioner doser i 2017.

De siste 12 månedene (MAT) er det solgt 122,8 million doser PD-vaksiner, mot 120 millioner doser i samme periode 2016/2017.  

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse