Gå til innhold
Annonse
STIM sin fabrikk på Øksjord. Foto: STIM
STIM sin fabrikk på Øksjord. Foto: STIM

STIM tar spredningen av COVID-19 på største alvor og har innført en rekke smitteforebyggende tiltak for å kunne opprettholde trygge leveranser av viktige produkter og tjenester til havbruksnæringen.

Annonse

Fra myndighetshold gjennomføres stadige strengere tiltak for å hindre smitte. STIM følger opp med egne tiltak og rutiner.

- For oss er det selvsagt viktig å bidra så godt vi kan. I denne situasjonen oppdaterer vi våre egne tiltak og rutiner fra dag til dag, både med tanke på å sikre at våre egne ansatte ikke blir syke og for at vi ikke med vår egen aktivitet skal bidra til smittespredning. Samtidig har jo laksen et svært avslappet forhold til COVID-19, og den skal fortsatt ha fôr, vaksine og god oppfølging, sier STIM-sjef Jim-Roger Nordly.

Felles for alle ansatte og avdelinger er et sterkt fokus på hyppig håndvask og god håndhygiene, og det er innført klemme- og håndhilsningsforbud i STIMs avdelinger. Ordningen med felles lunsj er også avsluttet. Det brukes nå i økende grad hjemmekontor, og selskapet har svært lav terskel for at ansatte holder seg hjemme fra jobb dersom en opplever kun milde influensasymptomer.

Hva gjelder direkte kundekontakt, vurderer STIM dette fra sak til sak, men ikke-essensiell reiseaktivitet og deltakelse på arrangementer med mange mennesker er uaktuelt nå.

Vaksiner og legemidler:

STIM har nå organisert seg slik at en unngår å ha alle farmasøytene på jobb på samme tid og sted. Dette for å hindre at eventuelle karantener og smittetilfeller skal gå ut over evnen til å effektivt behandle resepter og utleveringer.

Utlevering av vaksiner og fiskehelseprodukter med selskapets egne distribusjonsbiler foregår som før, og STIM har gjort tiltak på sjåførsiden for å sikre kvaliteten og sikkerheten ved disse leveransene. I tillegg til å følge gode rutiner for håndhygiene og bruk av antibac vil sjåførene ikke lenger bevege seg inn i anleggene med varer, men heller plassere varene utenfor døra hos kunden. STIM vil avtale dette med kunden slik at ikke varene blir stående uhentet, og sjåførene vil ikke kjøre videre før de har observert at varene hentes inn i anlegget. Dette for å sikre at vaksinenes temperaturkrav overholdes.

STIM understreker at det i denne spesielle situasjonen er særlig viktig at bestillinger av apotekervarer leveres inn tidligst mulig, da muligheten for hasteleveranser sannsynligvis vil være redusert (og bør unngås) så lenge situasjonen vedvarer.

Fiskehelse- og miljøtjenester:

Innenfor feltet fiskehelse- og miljøtjenester vil STIMs tjenester nødvendigvis innebære noe reiseaktivitet og direkte kundekontakt. Her vil selskapet ha fokus på å følge myndighetenes generelle råd i forhold for å minimere mulighetene for smitte og smittespredning. Det betyr at STIM ved anleggsbesøk vil søke å holde avstand og unngå unødig personkontakt. En vil også unngå å bevege seg inn i kontorer, pauserom og andre områder som ikke er avgjørende å besøke med hensyn til den jobben som skal gjøres.

- I tiden framover vil det kunne oppstå situasjoner der ulike kunder vil måtte stenge dørene og ikke ta imot besøk på anlegg. Dette vil kunne gjøre det krevende å både levere produkter og utføre viktige tjenester. I denne situasjonen vil vi være imøtekommende og fleksible og ta i bruk alle de teknologiske løsningene vi har i verktøykassa for å løse utfordringene på best mulige måte, sier Nordly.

Fôrvirksomheten:

Fôrproduksjonen ved STIMs fabrikk i Øksfjord for øyeblikket stoppet, men da av helt andre grunner enn COVID-19. De planlagte tekniske oppgraderingene som nå gjøres på fabrikken går helt etter planen og er ikke påvirket av pandemi-situasjonen. Selskapet er derfor i god rute i forhold til oppstart av en oppgradert fabrikk med utvidet produksjonskapasitet.

Leveringene av fiskefôr med båt gjennomføres som før. Dette foregår maskinelt og innebærer lite eller ingen personlig kontakt. STIM har vært i kontakt med rederiet som transporterer for fôret og forsikret forsikret seg om at også de har innført gode interne rutiner for mannskapene. Likeledes har STIM kontaktet transportøren som kjører ut fôr over land. Her er hovedfokuset raske og effektive leveringer med et minimum av direkte personlig kontakt, samt gode rutiner for håndhygiene og bruk av antibac hos sjåførene.

Nordly oppfordrer alle kunder til å ta opp eventuelle spørsmål eller bekymringer rundt pandemien med sine respektive kontakter i STIM.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse