Gå til innhold
Annonse
Villfanget leppefisk på teine. Foto: Tonje K Sørdalen.
Villfanget leppefisk på teine. Foto: Tonje K Sørdalen.

Fiskeridirektoratet har i det siste fått en del henvendelser fra fiskere som fisker etter leppefisk som lurer på om det blir innført en midlertidig stopp i fisket. Fiskeridirektoratet viser til årets regulering med fartøykvoter og stopper ikke fisket.

Annonse

I år er det ikke avsatt totalkvoter for leppefisk slik det var i fjor. I stedet er det fastsatt en kvote på 75.000 fisk per fartøy. Leppefisk som gjenutsettes må settes ut på en skånsom måte, melder direktoratet i en pressemelding.

Totalkvoter fører til en viss form for kappfiske der det gjelder å fiske mest mulig per fartøy før fisket blir stoppet.

I år ønsket Nærings- og fiskeridepartementet å forlenge sesongen slik at fiskerne kunne planlegge driften bedre og oppdretterne kan få leveranser av leppefisk i en lengre periode ved å regulere fisket med fartøykvoter

En av leppefiskene som skal i merdene for å spise lus. Illustrasjonsfoto: Therese Soltveit.
En av leppefiskene som skal i merdene for å spise lus. Illustrasjonsfoto: Therese Soltveit.

- Vi har bedt Havforskningsinstituttet gi oss et faglig råd knyttet til en eventuell midlertidig stopp i fisket med bakgrunn i bærekrafthensyn. Instituttet sier de ikke kan gi oss et oppdatert råd og opprettholder rådet fra i vinter. Vi har derfor kommet til at fisket får fortsette uten en midlertidig stans i fisket, sier direktør Aksel Eikemo i Ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Må varsles i god tid

Det har vært et godt fiske etter leppefisk i år, spesielt på Vestlandet der det så langt er landet nær 10 millioner leppefisk. De dominerende artene er bergnebb og grønngylt.

- En midlertidig stans i fisket vil måtte være vitenskapelig begrunnet og varsles i god tid slik at fiskerne skal få tid til å håndtere redskap og fisk som står i ventemerder i påvente av levering. Men Fiskeridirektoratet følger fisket etter leppefisk nøye ut over høsten og har god dialog med både næring og forskning, sier Eikemo.

Unngå å skade fisken

Leppefisk er en stedbundet gruppe av fisk som er svært attraktiv for oppdrettsnæringen fordi den spiser lakselus.

Dette er et relativt ny type fiskeri i Norge og det kan derfor være grunn til å minne om hvordan man bør utføre fisket, som foregår med bruk av teiner og ruser.

- Fisket bør utføres slik at man unngår å skade eller drepe fisken. Teiner og ruser bør røktes ofte, minst hver dag. Sortering etter type og minstemål bør absolutt utføres samme sted som der ruser og teiner står for å unngå at leppefisk av uønsket art eller under minstemålet blir flyttet fra et sted til et annet. Leppefisk er meget stedegen og fisk som ikke skal omsettes bør derfor få bli i sitt eget område. Fisk som skal gjennutsettes må settes ut i sjøen igjen på en skånsom måte, sier Eikemo.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse