Gå til innhold
Annonse
SFD Strømgjerde, Seafarm Development, Pulse Guard
SFD Strømgjerde, Seafarm Development, Pulse Guard

Tekniske problemer har gjort at prosjektet med strømgjerdet mot lakselus har blitt kraftig forsinket. Ifølge Kjell Maroni i FHF skal man imidlertid være på nippet til å begynne fullskala uttesting.

Annonse

 

Kjell Maroni
Kjell Maroni

Kjell Maroni. Foto: PMJ

Sfd har jobbet med utviklingen av et strømgjerde mot lakselus i nesten ti år. Prosjektet skulle etter planen ha stått ferdig i august i fjor, men først nå nærmer man seg fullskala forsøk.

- Prosjektet har tatt lang tid, medgir prosjektansvarlig i FHF, Kjell Maroni.   - Det skyldes spesielt en del teknologiske utfordringer som ikke har inngått i det FHF skal bidra til finansiering av. FHF skal bidra til dokumentasjon av om og hvordan teknologien fungerer i fullskala. FHF har satt en ramme på 1,1 millioner kroner til denne delen av prosjektet. Og det er først nå at disse midlene vil bli tatt i bruk.

- Opprinnelig skulle fullskala forsøkene skjedd i et anlegg hos Marine Harvest, mens det nå ligger an til at det vil gjennomføres i løpet av 2015 i et anlegg hos Lerøy Seafood. De har kjøpt én, eller muligens flere enheter fra SFD, opplyser Maroni.

- Fornuftig bruk av midler

Totalt sett har strømgjerde-prosjektet hatt en ramme på i overkant av fire millioner kroner. De tekniske problemene underveis har gjort at prosjektet har blitt hengende bak skjema, og i begynnelsen av 2015 trakk gründeren bak prosjektet, Harald Bredahl seg ut.

 

Maroni har likevel ikke mistet troen på prosjektet. Han mener det er fornuftig å bruke forskningsmidler på ikke-medikamentelle eller preventive tiltak mot lakselus. - Når det gjelder bruk av midler til dette totalt sett, til utvikling av mulige ikke-medikamentelle kontrolltiltak mot lakselus anser vel de fleste at dette er fornuftig bruk av midler, hvis man har lovende resultater underveis. - I dette tilfellet finnes det lovende småskala-forsøk fra en deltid tilbake, etter det har man som sagt hatt tekniske utfordringer, som det har vært jobbet med utenom FHF-prosjektet som sagt, de skal være løst nå, og grunnlaget for storskala testing ser ut til å vøre på plass, konkluderer Maroni. Kyst.no har ved flere anledninger forsøkt å komme i kontakt med vikarierende prosjektleder i Seafarm Devolopment, Stein Åge Davidsen, men han har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse