Gå til innhold
Annonse
SalmoBreed forventer en fortsatt utvikling mot stadig mer avanserte produkter, noe som skal gi høyere marginer. Foto: SalmoBreed
SalmoBreed forventer en fortsatt utvikling mot stadig mer avanserte produkter, noe som skal gi høyere marginer. Foto: SalmoBreed

Etter et relativt innbringene år i 2017, ble fjoråret noe svakere for SalmoBreed. Forventingene fremover er positive.

Annonse

I lys av å ha nær tredoblet omsetningen på tre år i 2017/2016, og fått et driftsoverskudd som oppveiet alle tidligere negative resultater- også med nær tregangen, ble det siste regnskapet SalmoBreed har avlagt en liten nedtur.

Omsetningen sank fra 181 millioner til 173, og driftsoverskuddet endte på 6 millioner – men for all del i pluss – mot 17 millioner for regnskapsåret 2017/2016.

Nøkkeltall for SalmoBreed 2018/17 og 2017/16. Klikk for større bilde.
Nøkkeltall for SalmoBreed 2018/17 og 2017/16. Klikk for større bilde.

Det avlagte regnskapet er for perioden 1. oktober 2017 til 30 september 2018.

På grunn av relativt sett høye finanskostnader ble resultat før skatt redusert fra 15 til vel en million, og det endelige årsresultat redusert fra 11,5 til 1,2 millioner kroner.

I årsberetningen påpeker styret at bedriften ikke har noen ekstern finansiering, og at all gjeld er til konsernseksaper.

Positiv til fremtiden

Styret skriver videre at samspillet mellom produsenter, fagmiljø og markedsavdelingen har utviklet seg positivt gjennom 2018.

- Selskapet forventer en fortsatt utvikling mot stadig mer avanserte produkter som vil gi høyere marginer.

De mener også at landbasert rognproduksjon vil gi grunnlag for økt verdiskapning i årene fremover.

- Sammen med nye inngåtte genetikkavtaler vil dette gi grunnlag for økt omsetning og inntjening, skriver styret.

ILA på strykeanlegg

SalmoBreed har gjennom året sluttført byggingen av nytt stamfiskanlegg i Sørfold kommune i Nordland, gjennom datterselskapet SalmoBreed Salten AS.

Etter regnskapsårets avslutning ble det i oktober 2018 nok en gang påvist ILA ved strykeanlegget til Salmar Genetics AS, hvor Salmobreed eier 50 % av aksjene. Dette medførte at 100 stamfisk måtte destrueres.

- Anlegget ble raskt godkjent av Mattilsynet for videre produksjon av rogn, og negative konsekvenser forventes å være mindre enn for fjorårets hendelse, skriver de.

I oktober ble det også klart at lisensavtalen mellom Grieg Seafood Rogaland og SalmoBreed med utløp 30. juni 2019 ikke vil bli fornyet etter denne dato.

- SalmoBreed vil da være i stand til å levere rogn fra sitt nye anlegg i Salten, fra Island og fra øvrige lisensprodusenter, skriver styret.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse