Gå til innhold
Annonse
Det er PD-varianten SAV3 som har blitt påvist hos Måsøval Fiskeoppdrett. Denne har man bestemt ikke skal spres nord for Hustadvika. Foto: Barentswatch.
Det er PD-varianten SAV3 som har blitt påvist hos Måsøval Fiskeoppdrett. Denne har man bestemt ikke skal spres nord for Hustadvika. Foto: Barentswatch.

Veterinærinstituttet påviste 8. august i år et tilfelle av PD som Mattilsynet ønsker ikke skal spres.

Annonse

Mattilsynet forteller på sine nettsider at det er påvist PD forårsaket av SAV 3 på lokalitet Kattholmen.

- Lokaliteten ligger i den nasjonale PD-sonen og drives av Måsøval Fiskeoppdrett, skriver de.

Tilsynet poengterer at SAV 3 er en virusvariant som ikke skal spres nord for Hustadvika.

- Mattilsynet ser alvorlig på funnet fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området, understreker de.

Restriksjoner og utslakting

Påvisningen er ifølge Mattilsynet gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet.

- For å hindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbud mot å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse. Arbeidet med å tømme lokaliteten for fisk starter i løpet av kort tid, forteller de på sine nettsider.

Mattilsynet påminner alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett om å vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

- Arbeidet med å fastsette en kontrollområdeforskrift for området har startet, skriver de avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse