Gå til innhold
Annonse
- Det er viktig at fisken lukter, ser og har lyst på fôret den får, sier Bjørnar Tøndel fra Ewos. Foto:  Linn Therese Skår Hosteland,
- Det er viktig at fisken lukter, ser og har lyst på fôret den får, sier Bjørnar Tøndel fra Ewos. Foto: Linn Therese Skår Hosteland,

Det er mange forhold som spiller inn på hvordan man oppnår rett fôring i settefiskanlegg.

Annonse

Noen av målene man styrer etter under fôringen er å få minst mulig organisk materialet i vannet i settefiskanleggene, slik at vannet ikke blir uklart, samtidig som man får en stor og robust fisk før sjøsetting.

- Det er ikke bare opp til oppdretterne å få frem fisken. Fôret må også prestere teknisk, fysisk og biologisk, sa Bjørnar Tøndel, kunderådgiver for settefiskfôr i Ewos,under Mikroteket i Bergen torsdag.

Med teknisk mener han at pelleten bl.a. må være robust så den ikke knuser i fôringsanleggene.

- Det er mange ulike anlegg i landet, pelletene blir behandlet ulikt, og må tilpasses dette. Fôret må også unngå klumping og unngå fettlekkasje, samtidig som det er uniformt, sa han.

Når han snakker om fysisk prestasjon mener han at pelleten må kunne luktes og ses av fisken, så den har lyst til å spise fôret.

For biologisk prestasjon mener han at fôret har rett ernæringsmessig sammensett og lett fordøyelig.

Ting oppdretterne må tenke på

Tøndel har jobbet med RAS og gjennomstrømsteknologi innen settefisk i mange år. Han påpeker at det i RAS-anlegg er spesielt viktig med tilpasset fôr, av flere grunner.

- Også rett fôringssystem er viktig i alle anlegg. Gjennom eksempelvis et luftfôringssystem ser vi det kan gå ut over pelleten og skape en del støv. Man må her tenke på å holde fôret svevende og ha både rett lufttrykk og rett temperatur, sa han.

Rett spredning av fôret er viktig for at det ikke skal gå til spille. Han sier han gjerne skule ha sett flere fôringspunkter ute på anleggene.

- Se litt på anleggene og systemene dere har. Kanskje bør man skaffe flere punkt i karene. Det er noe å tenke på, sa han til settefisk-oppdretterne i salen.

Han påpeker også at rett fôrstørrelse er elementært.

- I seinere tid har vi endret fôranbefalingene på at man bør gå fra 0,15 til 0,40 tidligere for å unngå den store droppen i tilgjengelige pellet. Samtidig er overflaten på pelleten større når man bytter, som igjen kan gi økt forurensing i karene, og det ønsker vi ikke.

Kontroll på fisken gir rett utfôring

Han påpeker det er viktig å kjenne fisken og observere den, for å konkludere rundt hvordan den har det i karet.

- Har den finneslitasje, er vannet mørkere, er det økt dødelighet, hvordan er karmiljøet. Mye av dette bestemmer utfôringen man bør ha. Riktig fôrmengde til fisken er sjelden er den samme hver dag.

- Ønskelig å overfôre litt

Han viser til at man har et område mellom underfôring og overforing som man vil ligge i.

- Dette bestemmer også fôrfaktoren. Men for å vite hvor man er kan man eksempelvis se dette bedre ved å håndfôre. Håndfôring et godt verktøy for å se om man fôrer riktig.

Han viser til at man ved underfôring ikke oppnår ønsket vekst, får lengre produksjonstid, trigger territoriell adferd som kan føre til finneslitasje, samt ujevn tilvekst i fiskegruppene.

- Tar man det til det ekstreme kan man få redusert helse, men det skal mye til.

Overfôring viser han til gir økt fôrfaktor, økt kostnad og høyere fôrfaktor.

- Det gir også dårligere karmiljø, og man får mer utslipp som må rense.

- Men min påstand er at lett overfôring gjerne kan være ønskelig da appetitten til fisken stadig øker. Gjør man det må man passe godt på endringene i karmiljø som kan skje over natten, sa han.

Tøndel legger til at fôringstabellene kan brukes for å estimere rett utfôring men understreker at disse bare gir indikasjoner, da alle anlegg er utformet ulikt.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse