Gå til innhold
Lokalitet Næringsbukta og lokalitet Nordnes er begge rammet av ILA. Lokalitene drives av NRS og Cermaq.Foto: NRS
Lokalitet Næringsbukta og lokalitet Nordnes er begge rammet av ILA. Lokalitene drives av NRS og Cermaq.Foto: NRS

Det er påvist ILA ved to lokaliteter i Troms og Finnmark fylke. Det er lokalitet Næringsbukta, drevet av NRS, og lokalitet Nordnes, som er drevet av Cermaq, som er rammet.

NRS Farming AS varslet Mattilsynet tisdag 3. juli 2020 om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Næringsbukta. Mistanken var basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved PatoGen AS etter prøvetaking av fisk ved lokalitetene.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen fredag 17. juli 2020 på bakgrunn av obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Lokalitet Nordnes

Cermaq Norway AS varslet Mattilsynet tirsdag 7. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Nordnes. Mistanken var basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen fredag 17. juli 2020 på bakgrunn av obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?