Gå til innhold
Annonse

- Trafikklys og veikart er en god kombo for vekst

Petter Arnesen er fagsjef i Norsk industri. Foto: Norsk industri.
Petter Arnesen er fagsjef i Norsk industri. Foto: Norsk industri.

Petter Arnesen, som er fagsjef i Norsk Industri har stor på at deres veikart for havbruksnæringen, i kombinasjon med trafikklyssystemet, kan være en suksessoppskriften for fremtidens oppdrett.

Annonse

Mandag kveld ble det klart at to produksjonsområder blir røde, tre gule og åtte grønne. De grønne områdene gjelder i hovedsak for de nordlige områdene og de helt sør, mens det lyser rødt på deler av Vestlandet og gult i deler av Rogaland, Møre og Romsdal og i Midt-Norge.

Les også: Gir begrensede vekstmuligheter

Arnesen forteller til kyst.no at Norsk Industri gleder seg over at næringen nå har fått på plass rammebetingelsene for vekst.

- Vi synes det er bra at vi er i gang. Vi er opptatt av sunn og bærekraftig vekst, og rammebetingelsene som er innført er en fin start på dette.

Han påpeker at man i 2017 har andre krav til bærekraftig vekst, enn man gjerne hadde tidligere.

- Ikke minst stiller supermarkedkjeder og andre som kjøper laks krav til at fisken er produsert på en bærekraftig måte.

- Vekst må derfor være basert på kunnskap, så må man sørge for at kunnskapen stadig blir bedre. Når lakselus nå er den ene faktoren systemet baseres på, er det viktig at man får mer kunnskap om lusa, og ikke minst hvordan den påvirker villaksen.

- Er dere enige med de røde lysene som er satt i to av områdene?

- Vi mener at man ikke skal ha vekst om det ikke er bærekraftig så per i dag er vi fornøyd med lysene.

Han legger til at de regner med at de i røde områder ønsker å komme over i grønn eller gul farge, og mener da at det som skisseres i veikartet vil være en av veiene å gå for å komme dit.

Les også:

Mer data = bedre kunnskap

Når det gjelder hyppigheten i vurdering av lysene i de ulike produksjonsområdene, mener han det som er lagt til grunn av regjeringen er ok.

- Næringen må hele tiden måtte oppfylle kravene lagt til grunn i trafikklyssystemet og annet regelverk, og man kan gjerne diskutere evaluering vurdering av lysene, men annethvert år tenker vi burde holde.

Arnesen er klar på at det i disse periodene handler om er å hente inn mer og mer data, så systemet blir sikkert.  Men også å få på plass praktiske rutiner for datasamling i produksjonen mener han er viktig.

- I veikartet foreslås en rekke praktiske ting. Eksempelvis egne lusetelle-team, mener jeg er veldig bra. Noe av grunnen til at jeg vil jobbe med implementering av veikartet i næringen, er nettopp fordi det beskriver flere av tingene jeg har tro på dersom vi skal nå de målene næringen har satt seg, når det gjelder vekst i årene som kommer, sier han.

Flere miljøindikatorer

Han mener derfor at veikart og trafikklys en god kombinasjon for bærekraftig vekst, men det kunne gjerne vært flere miljøindikatorer.

- I veikartet beskriver vi en vekst basert på miljø og bærekraft, og da trenger vi gjerne flere miljøindikatorer

Arnesen viser til at det i veikartet blant annet legges til grunn ulike sertifiseringer.

- Et eksempel kan være ASC-sertifiseringer som mange av de norske oppdretterne har forpliktet seg til eller jobber for. Når man får trafikklysene og kombinerer med veikartet og ASC eller tilsvarende, vil en rekke andre krav på ulike miljøindikatorer også slå inn. Det kan være krav innen virussykdom, rømming og samarbeid mellom aktører i sonene.

Han er klar på at slike bærekraftsertifiseringer innebærer en rekke tøffe krav og tilpasninger fra oppdretterne.

- Så de fleste må legge om noen av driften. Samarbeid mellom oppdretterne i de ulike områdene er noe av det viktigste skal man få en bærekraftig vekst fremover.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse