Gå til innhold
SINTEF Ocean har fått SFI-status for sitt prosjekt
SINTEF Ocean har fått SFI-status for sitt prosjekt

Forskningsrådet investerer vel 2 milliarder kroner i 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). De nye sentrene får finansiering i inntil åtte år og vil starte opp til høsten. Tre av dem er direkte relevante for havbruksnæringen.

Målet med senterordningen for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er mer innovasjon og verdiskaping i næringslivet. I sentrene samarbeider fremstående forskningsmiljøer med forskningsaktive bedrifter om å utvikle kompetanse og teknologi som kan fornye og videreutvikle næringslivet.

70 søkerkonsortier sendte inn søknad til Forskningsrådet om SFI-midler sist høst. Nå får altså 22 innvilget sine søknader etter møte i Forskningsrådets styre torsdag 11. juni.– Sentrene er viktige spesielt for nye næringer der behovet for forskningskompetanse og teknologiutvikling er stort. Ved å satse langsiktig på samarbeid mellom næringsliv og forskning, legger vi et godt grunnlag for grønn omstilling og fremtidig sysselsetting, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen i en sak på Forskningsrådts hjemmesider.

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI):

 • Det overordnete målet for ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.
 • Hvert prosjekt får 12 millioner kroner årlig over 5+3 år. Totalt 96 millioner ved full pott.
 • SFI-ordningen forutsetter at bedrifter deltar i sentrenes virksomhet.
 • Offentlige aktører kan delta sammen med private bedrifter. Hvert senter må ha minst tre slike brukerpartnere og det må alltid være med private bedrifter som partnere.
 • Alle brukerpartnerne skal delta aktivt i sentrenes styring, finansiering og forskning og må ha en betydelig, egen innovasjonsvirksomhet og evne til å utnytte forskningsresultater i utviklingen av sin virksomhet.

De nye sentrene blir den fjerde generasjon SFI-er siden 2005 og etableres for en periode på maksimalt åtte år (5+3). Hvert senter vil kunne få en årlig bevilgning fra Forskningsrådet på inntil 12 millioner kroner. Sentrene som får finansering nå, vil kunne starte opp fra høsten.

Havbruksnæringen vil nok kunne dra nytte av resultatene fra flere av SFI-ene men disse er de tre der havbruk er nevnt som direkte relevant :

Centre for the development of biodegradable plastics in marine applications - Innovations for fisheries and aquaculture

 • Vertsinstitusjon: Universitetet i Tromsø – Norge arktiske universitet
 • Forskningspartnerne: SINTEF Ocean, SINTEF Industri, Østfoldforskning og Norner Research

Senterets hovedmål er å redusere plastavfall og tilhørende problemer i det marine miljø, som makro-/mikroplast og spøkelsesfiske, forårsaket av fiskeri- og akvakulturindustrien. De negative miljø- og samfunnsøkonomiske virkningene kan reduseres betydelig i disse sektorene ved å erstatte tradisjonell plast med nye biologisk nedbrytbare materialer.

Senteret vil kunne bidra til en mer ressurs-effektiv verdikjede, i tråd med sirkulærøkonomisk tankegang. Resultater fra senterets arbeid vil gi forskningsbaserte løsninger for industrien gjennom utviklingen av nye materialer og metoder. Dette vil kunne fremme norske bedrifter som leverandører av utstyr til fiskeri og havbruk.

Floating structures for the next generation ocean industries

 • Vertsinstitusjon: SINTEF Ocean
 • Forskningspartnerne: NTNU, SINTEF Industri, Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Meteorologisk Institutt

Senterets hovedmål er å gjøre det mulig for norsk industri å lage nye typer flytende stasjonære strukturer som tilfredsstiller behov og krav fra fornybar energi, havbruk og kystinfrastruktur.

Senterets tema er innenfor et område hvor Norge i dag har en ledende rolle og som har stor betydning for total verdiskaping. Senteret er viktig for utvikling av flytende konstruksjoner for flere havnæringer og for produksjon av energi til havs.

SFI Smart Ocean – Flexible and cost-effective monitoring for management of a healthy and productive ocean

 • Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
 • Forskningspartnerne: NORCE, Forsvarets Forskningsinstitutt, Havforskningsinstituttet, Høgskulen på Vestlandet og Stiftelsen Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC)

Hovedformålet til senteret er å etablere et trådløst observasjonssystem for å overvåke en rekke ulike parametre tilknyttet undervannsmiljø og -installasjoner. Systemet vil være basert på et nettverk av autonome, smarte sensorer som vil være robuste, energi- og kostnadseffektive, og som vil muliggjøre innsamling og analyse av store mengder informasjon om havmiljøet og offshore installasjoner.

Resultatene vil ha høy relevans på tvers av havnæringene (petroleum, energi, fiskeri og havbruk) og ha betydning for økt bærekraft og kostnadseffektivitet innenfor offshore operasjoner.

Har du en sak du
vil tipse oss om?