Gå til innhold
Annonse

Utvikler metode for skånsom behandling av lakselus og AGD med bruk av avsaltet sjøvann

Figur: Oxyvision.
Figur: Oxyvision.

Oxyvision melder at laksenæringa  i dag har store utfordringer med parasittene lakselus og AGD.- Flere steder i landet er lakselus-situasjonen hemmende for vekst i næringen. Samtidig er effekten av flere av de eksisterende metoder begrensende, og kan være problematisk med hensyn til fiskehelse, -velferd og miljø.

Annonse

Det er et stort behov for miljøriktige, ikke-medikamentelle løsninger der fiskens velferd står i sentrum.

Norges forskningsråd innvilget før jul støtte til det 3-årige industriprosjektet SelfTreatment, med OxyVision AS som prosjekteier og SINTEF Fiskeri og havbruk som prosjektleder.

I prosjektet vil en tilsette avsaltet sjøvann i avgrensede volum (øvre deler) av oppdrettsmerder, som laksen manipuleres til å oppholde seg i, slik at problemer med amøbegjellesykdom (AGD) og lakselus blir kraftig redusert. For å få kontroll over hvor mye laksen benytter behandlingsvolumet, vil en bruke "frivillig styring" ved å utnytte laksens preferanser for omgivelser når det gjelder lys, temperatur og tilgang på fôr.

Prosjektet SelfTreatment skal utvikle systemer for å kunne holde på ferskvann i et avgrenset område uten kontaminering av sjøvann, utvikle system for å variere dypet for inntaksvann der temperaturen er optimal for laksen, og utvikle manipuleringsmetoder for styring av laksens posisjon ved hjelp av lys og fôring. Det vil bli lagt vekt på fiskehelse, -velferd og miljø, der vannkvalitet blir sentralt.

Prosjektet gjennomføres med finansiering fra Havbruksprogrammet, og skal utføres av et konsortium bestående av ledende industribedrifter, oppdrettere og FoU-aktører: OxyVision AS, Rantex Flaarønning AS, Akvafresh AS, Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS, Havforskningsinsituttet og SINTEF Fiskeri og havbruk AS.

Prosjektet ønsker å knytte til seg flere oppdrettsselskaper, som vil delta i utvikling av metoder og løsninger for effektiv og skånsom behandling av parasitter som lakselus og AGD med avsaltet sjøvann.

OxyVision er lokalisert i Surnadal på Nordmøre, er en ledende aktør innenfor oksygensystemer for marin akvakultur i tempererte strøk, og systemene benyttes pr i dag i 12 land. Oxyvision AS selger i dag sine produkter gjennom Rantex Marine AS i Trondheim.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse