Gå til innhold

Veksten i sjømateksporten fortsetter til tross for et utfordrende marked

Utregninger viser at den negative valutaeffekten for all norsk sjømateksport bare i april var på om lag en milliard kroner sammenlignet med april 2020.
Utregninger viser at den negative valutaeffekten for all norsk sjømateksport bare i april var på om lag en milliard kroner sammenlignet med april 2020.

Norge eksporterte sjømat for 8,6 milliarder kroner i april. Det er en økning på 338 millioner kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med april i fjor. Dermed fortsetter den positive utviklingen fra forrige måned.

- Til tross for at sjømatmarkedene fortsatt er sterkt preget av koronapandemien og en styrket norsk krone, er verdien av sjømateksporten i april den nest høyeste april-måneden noensinne. Det skyldes blant annet at det eksporteres rekordhøye volumer til økte priser av blant annet laks og snøkrabbe. Etterspørselen etter laks i Frankrike og Italia er igjen økende, mens amerikanerne har fått opp øynene for snøkrabben, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Fortsatt utfordringer

Verdien av sjømateksporten i mars og april i år har aldri vært høyere i disse to månedene noen gang. Likevel understreker Renate Larsen at det fortsatt er utfordrende tider for deler av næringen.

- Utviklingen for saltfisk og klippfisk av torsk er fortsatt svak. Selv om saltfiskvolumet økte i april, er volum for både klippfisk og saltfisk av torsk ned over 20 prosent hittil i år, til fortsatt lave priser. Dette skyldes redusert etterspørsel og lavere volum til et viktig marked som Portugal, sier Renate Larsen

Negativ valuta-effekt

I 2021 har den norske kronen styrket seg. Det betyr at norske sjømateksportører får mindre betalt for sine varer enn på samme tid i fjor.

- Våre utregninger viser at den negative valutaeffekten for all norsk sjømateksport bare i april var på om lag en milliard kroner sammenlignet med april 2020. Hvis vi sammenligner de fire første månedene i år med samme periode i fjor, utgjør denne effekten to milliarder kroner, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

Sterk laksevekst

  • Det ble eksportert 86 000 tonn laks til en verdi av 5,8 milliarder kroner i april.
  • Volumet økte med 4 prosent.
  • Verdien økte med 491 millioner kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med april i fjor.
  • Polen, Frankrike og USA var de største markedene for norsk laks i april.

Verdien av lakseeksporten i april var den nest høyeste for april måned noensinne. Den er kun slått av april 2019, som da var på 6,2 milliarder kroner.

- I første fase av koronapandemien ble lakseeksporten hardt rammet av nedstengningen av samfunnene i Italia og Frankrike. I april i år var det nettopp disse to markedene som viste sterkest vekst i verdien for lakseeksporten, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Åpne ferskvaredisker

I fjor på samme tid hadde Frankrike strenge restriksjoner som begrenset bevegelsesfriheten og stengte ferskvaredisker og tradisjonelle matmarkeder.

- Dette ga store negative utslag på eksporten av norsk laks til Frankrike i denne perioden. Nå er restaurantene fortsatt stengt, men til gjengjeld er det færre begrensninger og åpne ferskvaredisker, sier Trine Horne, Norges sjømatråds utsending til Frankrike.

Stigende pris

Koronapandemien førte i 2020 til stor turbulens og usikkerhet i markedet, med et stort prisfall som resultat.

- Til tross for stor volumvekst, er det nå stigende pris for laksen. Målt i norske kroner er prisøkningen for fersk hel laks på 11 prosent i april. Omregnet i euro er prisøkningen på hele 25 prosent. Samlet sett har endret valutakurs en negativ verdieffekt på lakseeksporten på 702,9 millioner kroner i april, sier Paul T. Aandahl.

  • Oppgang i verdi for ørret

  • Det ble eksportert 3 800 tonn ørret til en verdi av 246 millioner kroner i april.
  • Volumet falt med 10 prosent.
  • Verdien økte med 11 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med april i fjor.
  • USA, Ukraina og Hviterussland var de største markedene for norsk ørret i april.
Eksport av sjømat totalt hittil i i år fordelt på fiskeri og havbruk. Kilde Norges Sjømatråd.
Eksport av sjømat totalt hittil i i år fordelt på fiskeri og havbruk. Kilde Norges Sjømatråd.
Lakseeksport per måned tre siste år per mai 2021. Kilde Norges Sjømatråd
Lakseeksport per måned tre siste år per mai 2021. Kilde Norges Sjømatråd

Har du en sak du
vil tipse oss om?