Gå til innhold
Bruk av skjørt kan redusere oksygennivåene i merden og skape en del negative effekter. Men disse kan oppveies.
Bruk av skjørt kan redusere oksygennivåene i merden og skape en del negative effekter. Men disse kan oppveies.

Luseskjørt hemmer vannsirkulasjon og oksygentilgang og vil kunne forlenge produksjonstiden og dermed potensielt øke behov for ekstra lusebehandling. Men ifølge Asbjørn Bergheim finnes det mottiltak.

Luseskjørt er blitt svært vanlig og både i vanlig produksjon og fra dokumenterte forsøk er det vist opp mot 70 % redusert antall lus i merder ved bruk av skjørt.

Skjørt brukes i dag både som helårs- eller sesongmessige tiltak og i kombinasjon med andre ikke-medikamentelle tiltak, da særlig rensefisk.

Redusert gjennomstrømming og dårligere vannkvalitet

En mye omtalt negativ side ved bruk av skjørt er imidlertid nedsatt gjennomstrømming i merdene.

- Både rapporterte målinger og erfaringer fra oppdrettere viser klare effekter med nedsatt oksygennivå i merder med skjørt. Dette får særlig store konsekvenser ved høye temperaturer og mye fisk i merdene, forteller Asbjørn Bergheim.Etter å ha arbeidet i en årrekke ved Rogalandsforskning(Iris) som forsker og rådgiver på vannkvalitet gikk Asbjørn Bergheim tidligere i høst over til å jobbe med utvikling av ny teknologi for Oxyvision i Surnadal.

Asbjørn Bergheim forteller at puming av dypvann, eller tilsetning av luft eller oksygen vil kunne bedre vannkvaliteten og dermed oppveie luseskjørtenes uheldig effekt på gjennomstrømming av vann.
Asbjørn Bergheim forteller at puming av dypvann, eller tilsetning av luft eller oksygen vil kunne bedre vannkvaliteten og dermed oppveie luseskjørtenes uheldig effekt på gjennomstrømming av vann.

Han forteller at dersom et skjørt i gjennomsnitt reduserer oksygentilførselen til hele merden med 10 – 30 %, så er det sannsynlig at fisken vil kunne utsettes for ugunstige oksygenverdier.

- En rekke oppdrettere som har praksis med luseskjørt har også erfart en lavere tilvekst og dermed også forlenget produksjonssyklus på opptil 2 – 3 måneder for å oppnå slaktestørrelse. Hovedårsaken i de fleste tilfeller oppgis å være redusert oksygennivå i merdene gjennom sommer og høst. Videre er det dessuten en rådende oppfatning at bruk av skjørt kan medføre nedsatt fiskehelse, særlig gjellelidelser som AGD, forteller han.

Vinningen går opp i spinningen

Redusert vekst og helseproblemer nedsatt vannkvalitet kan medføre at vinningen ved reduserte luseplager og færre behandlinger mot lus kan gå tapt.

- En forlenget produksjonstid i sjøen med skjørt kan bety at fordelen med færre lusebehandlinger forsvinner pga. behov for ekstra behandlinger i sluttfasen, påpeker Bergheim.

Pumpe dypvann eller tilsette oksygen

Han forteller at ved å pumpe opp vann fra dypere lag, for eksempel ved innblåsing av luft med kompressor (air-lift), vil oksygennivået og vannutskiftningen øke. Han påpeker at dette også kan gjøres ved å tilsette rent oksygen direkte i skjørtvolumet.

- Bedre oksygennivå for laksen vil kunne bidra til færre lusebehandlinger pga. raskere tilvekst. Man kan også få en mer effektiv produksjon, med så mye som 100-200 tonn mer fisk per år per tillatelse. Det vil også kunne bidra til en bedre fôrutnyttelse, lavere dødelighet og bedre fiskevelferd, konkluderer han.

Har du en nyhet du ønsker å dele eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg. ​

Har du en sak du
vil tipse oss om?